താങ്ങ്

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

താങ്ങ്

  1. ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനെ താഴോട്ടുവീഴാതെ നിർത്തുന്നതിന്ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊന്ന്‌;
  2. ആശ്രയം, തുണ, സഹായം;
  3. താങ്ങി;
  4. ഏണി;
  5. ഒരിനം ചകിരിപോലുള്ള വസ്തു;
  6. കുന്തത്തിന്റെ പിടി;
  7. മീൻവലയുടെ തൊടുവളയവും ചുരുക്കക്കാലും തമ്മില് ബന്ധിക്കുന്ന ചരട്‌;
  8. ചില യന്ത്രോപകരണങ്ങളെയും മറ്റും ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്ന ഭാഗം;
  9. സം,ഭരണി. താങ്ങുതടി = താങ്ങാനായി വയ്ക്കുന്ന തടി;
  10. അമുണ്ടം. താങ്ങുവില = വില ഒരളവില് കുറയാതെ താങ്ങിനിർത്താൻ അധികാരികള് നിശ്ചയിക്കുന്ന വില. താങ്ങുവേര്‌ = വൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരത്തെ താങ്ങിനിർത്തത്തക്കവിധം പൊട്ടി തറയിലോളം എത്തുന്ന വേര്‌. ഉദാ: ആലിന്റെ താങ്ങുവേര്

പര്യായം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=താങ്ങ്&oldid=553427" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്