വിക്കിനിഘണ്ടു:കളരി

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
  1. നിർവചനം ചേർക്കേണ്ട വാക്ക് താഴെകാണുന്ന കളത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കുക
  2. 'തുടങ്ങുക' എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക.


താങ്കളുദ്ദേശിച്ച വാക്കിന് നിർവചനം നൽകാനുള്ള താൾ പിറക്കുകയായി. ഇനി തുടങ്ങുക, മികച്ച ഒരു വിക്കിനിഘണ്ടു അനുഭവം ആശംസിക്കുന്നു.


പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്

  • താങ്കൾ എഴുതിയ വിവരങ്ങൾ തിരുത്തപ്പെടുന്നതിലോ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതിലോ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എഴുതാതിരിക്കുക.
  • ഈ വിവരങ്ങൾ താങ്കൾത്തന്നെ എഴുതിയതാണെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ പകർപ്പവകാശ നിയമങ്ങളുടെ പരിധിയിലില്ലാത്ത ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്നും പകർത്തിയതാണെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=വിക്കിനിഘണ്ടു:കളരി&oldid=199382" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്