ഓട്

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

ഓട്

ഒറ്റപ്പാത്തി ഓട് ഒരു ദൃശ്യം
ഇരട്ടപ്പാത്തി ഓട് ഒരു ദൃശ്യം
 1. മൺപാത്രം ഉടഞ്ഞുള്ള കഷണം, മാടോട് (സ്ഫടികക്കഷണത്തിനും പറയും);
 2. കെട്ടിടം മേയാനും മറ്റും മണ്ണുകുഴച്ച് അച്ചിൽ വാർത്തു ചുട്ടെടുക്കുന്നത്, പുര മേയുന്ന ഇഷ്ടിക മൂലോട്, മാറോട്. നിലത്തു വിരിക്കുന്ന ഓട് - തറയോട്
 3. കടുപ്പമുള്ള പുറന്തോട്, തലയോട് (തല്യോട്ടി);
 4. നെയ്ത്ത് ഓട്, ഊട്;
 5. ധാന്യങ്ങളും മറ്റും വറുക്കുന്നതിനുള്ള പാത്രം;
 6. ഭിക്ഷാപാത്രം, വിശേഷിച്ചും മൺചട്ടി;
 7. ചെമ്പും ഈയവും ചേർത്ത് ഉരുക്കിയുണ്ടാക്കുന്ന ലോഹം

തർജ്ജമകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:

 1. clay tile
 2. alloy of copper and tin , bronze

വ്യാകരണം[തിരുത്തുക]

 1. സംയോജികാവിഭക്തി പ്രത്യയം. 'ഒട്' എന്നതിന്റെ ദീർഘരൂപം. താരത. തൊടുക, കൂടെ, കൂടി, നേർക്ക്, പക്കൽനിന്ന്, ഒന്നിച്ച്, ചേർന്ന്. ഉദാ: അവനോടു പറയുക; അവനോടുകൂടി പോവുക; ആധാരികയ്ക്കുമേൽ ചേർന്നാൽ 'ട്' എന്നതിനു ദിത്വം വന്ന് 'ഓട്ട്' എന്ന രൂപം

തർജ്ജമകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:

 1. suffix of the conjunctive case

ധാതുരൂപം[തിരുത്തുക]

 1. ഓടുക

തർജ്ജമകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:

 1. run
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഓട്&oldid=549341" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്