Jump to content

ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:C.R.Selvakumar

Page contents not supported in other languages.
വിഷയം ചേർക്കുക
വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നമസ്‌കാരം C.R.Selvakumar!,


വിക്കിഘണ്ടുവിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം. താങ്കളുടെ അംഗത്വത്തിന് നന്ദി. താങ്കൾക്ക്‌ ഈ സ്ഥലം ഇഷ്ടമായെന്നും ഇവിടെ അൽപസമയം ചെലവഴിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടാവുന്ന ചില താളുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

മൊഴി കീ മാപ്പിങ്ങ്

വിക്കിനിഘണ്ടുവിൽ തിരുത്തലുകൾ നടത്തുന്നത് താങ്കൾ ആസ്വദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. താങ്കളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ‍ ഉപയോക്താവിനുള്ള താളിൽ‍ നൽകാവുന്നതാണ്‌. സംവാദ താളുകളിൽ ഒപ്പ് വെക്കുവാനായി നാല് "ടിൽഡ" (~~~~)ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. സ്വന്തം പേരും തീയതിയും സമയവും താനേ വന്നുകൊള്ളും. എന്നാൽ ‍ലേഖനങ്ങളിൽ അപ്രകാരം ഒപ്പുവെക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളോട് സം‌വദിക്കാൻ അവരുടെ സം‌വാദത്താളിൽ താങ്കളുടെ സന്ദേശം എഴുതാവുന്നതാണ്. ഒരു നല്ല വിക്കിനിഘണ്ടു അനുഭവം ആശംസിക്കുന്നു.

ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയന്മാരുമായി സംശയം നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനായി ഇടതു വശത്തെ തത്സമയ സം‌വാദം ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുക. ആരെങ്കിലും ചാറ്റ്റൂമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായും താങ്കളെ സഹായിക്കും.

-- Jacob.jose(talk) 04:49, 17 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

തർജ്ജമകൾ[തിരുത്തുക]

പ്രിയ സെൽ‌വ, വളരെ നല്ല തിരുത്തലുകൾ !!

  1. I have edited the style to add translations. Please refer നരി.
  2. My understanding has been that പുലി is leopard, കടുവ is tiger. I have submitted a question to the community here - വിക്കിനിഘണ്ടു:വിക്കി പഞ്ചായത്ത് (ഭാഷ) --Jacob.jose(talk) 05:15, 17 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

തമിഴ് വാക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

Dear Selva, thanks for adding Tamil words. Keep up the good work. If you want, you can keep the Tamil word definitions really simple, pointing them to the equivalent Malayalam words. For example, ஆனை could just have just the Malayalam transcription and a single meaning ആന. You could avoid the image, biological definition etc. saving a lot of work. This is a suggestion, of course. Feel free to do it the way you prefer. Thanks --Keral8(talk) 23:23, 18 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

Thanks Keral8, I appreciate you comments and suggestions. I'm reading the Malayalam descriptions SLOWLY (sometimes with transliterations) from Malayalam Wikipedia and other sources and then adding just one or two lines(not violating any copyright issues). The scientific terminology was quite unnecessary, I agree, but in my cut and paste job, I couldn't modify or simplify. I know I can simply give a link to Malayalam word and move on. But I do learn a thing or two by reading them :) --C.R.Selvakumar(talk) 23:32, 18 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

Hi Selva,

The style that I have been following to define synonyms and non-Malayalam words have been like this.

  1. If a word is a synonym of a commonly used word and means exactly the commonly used word, I just add the basic definition in the page for synonym and then use the detailed definition with images and all the translations in the definition page for commonly used page. eg: I just define മാർജ്ജാരൻ as പൂച്ച, but define പൂച്ച in detail.
  2. For words other than those in Malayalam, I use similar as above. eg: சிங்கம் and സിംഹം

The logic behind this has been to make it easier to bring improvements to a definition at one place and keep the definition of complex words simple. If you feel this style could be improved, please let us know.

Second, you can add synonyms like in page - പൂച്ച. Each item in numbered list convey a different meaning for the same word. So Synonyms are placed under ====പര്യായപദങ്ങൾ==== --Jacob.jose(talk) 00:55, 19 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

Sorry I noticed the discussion you had above with Rajesh (Keral8) only now.. --Jacob.jose(talk) 01:14, 19 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

Hi Jacob.jose,

Thank you for your helpful comments and guidance. I think I understanding your point, especially your point that it [is] easier to bring improvements to a definition at one place definitions can be at one place so that it can be improved. But how do I know which is a primary word and which are synonyms ? In any case, I will seriouslu try to follow whatever the practices are here at ml wikt. Feel free to correct me. Thanks. --C.R.Selvakumar(talk) 01:51, 19 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

I am sure that knowledge (primary vs synonym) comes with using the languange. For an eager learner like you, it should be faster than most people. For the time being, keep doing your best! --Keral8(talk) 17:53, 23 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

My first contribution of 50 words :)[തിരുത്തുക]

As of today, I've added 50 words to ml wikt. Out of which 13 are Malayalam words and the rest of them are Tamil words. I've added a few words, figures and expanded some entries slightly. I hope I've not made any huge errors. I am still waiting for some knowlegeable Wiktionarians to answer some of questions (about categorizations of verbs etc.). --C.R.Selvakumar(talk) 15:14, 23 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

Thanks for your contributions, Selva. Keep up the good work!--Keral8(talk) 17:49, 23 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

My first contribution of 100 words :)[തിരുത്തുക]

As of today, August 29, 2010, I;ve added 101 words to ml wikt. Vast majority of them are Tamil words, but I've also added some 16 Malayalam words (!!). For almost all the words I've added figures and proper categories. I hope seasoned Wiktionarians would take a look and correct any mistakes. I don't know enough Malayalam to act more pro-actively. I wish to add a cagtegory called Tamil numbers (or Malyalam numbers etc.), but I don't know the plural form of സംഖ്യ number :) Nor could I add a definition to സംഖ്യ ! --C.R.Selvakumar(talk) 18:39, 29 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

Hi Selva, Keep up the good work. I have edited பத்து to add the category for Tamil numbers. --Jacob.jose(talk) 04:36, 30 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)
Selva, Could you also please edit ഫലകം:ta-telw? I just cut-n-pasted contents from ml.. --Jacob.jose(talk) 04:39, 30 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

பருந்து[തിരുത്തുക]

Selva,

Does பருந்து mean both duck and goose? In malayalam those are താറാവ് and വാത്ത respectively. --Jacob.jose(talk) 02:30, 31 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

The word பருந்து (parundu) would refer to a bird of prey and not to duck (family). Usually it means Brahminy Kite. --C.R.Selvakumar(talk) 02:35, 31 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)
Sorry, I meant வாத்து --Jacob.jose(talk) 02:38, 31 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)
Oh I see. No, the swan/goose variety would be called அன்னம் (annum, അന്നമ്). Cormorant is called paambutaaraa (பாம்புத்தாரா).--C.R.Selvakumar(talk) 02:45, 31 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)
In malayalam,
Will need to match the same in tamil.. --Jacob.jose(talk) 02:48, 31 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

No problem. In Tamil too taaraa (தாரா) is used. In fact among taaraa, தாரா, குள்ளத்தாரா, மணற்றாரா, ஆண்டத்தாரா, கண்ணாடித்தாரா, காட்டுத்தாரா are known. Among swan or annam, (அன்னம்), உன்னம், காளகம், எகின், ஓதி, ஓதிமம், காரன்னம், தூவி, பிணிமுகம், மென்னடை, வாவிப்புள் are some of varieties. The word வாத்து for duck is common. What you point out in Malayalam "goose = വാത്ത", would be known in Tamil as kaaTTuvaattu or kaaTTuttaaraa. I'll try to be as specific as I can. Thanks.--C.R.Selvakumar(talk) 12:50, 31 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

അവലംബം[തിരുത്തുക]

Selva, we normally don't state wikipedia as a reference since wikipedia itself relies on third party references as original references. Hence I suggest not to add reference to an article in malayalam wikipedia in wikt definition. --Jacob.jose(talk) 05:29, 1 സെപ്റ്റംബർ 2010 (UTC)Reply

Replied to Jacob.jose on his user talk page.--C.R.Selvakumar(talk) 13:03, 1 സെപ്റ്റംബർ 2010 (UTC)Reply

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2013 ലേക്ക് സ്വാഗതം[തിരുത്തുക]

If you are not able to read the below message, please click here for the English version


നമസ്കാരം! C.R.Selvakumar

മലയാളം വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടേയും വിക്കിപദ്ധതികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടേയും വാർഷിക ഒത്തുചേരലായ വിക്കിസംഗമോത്സവം 2013, ഡിസംബർ 21, 22, 23 തീയ്യതികളിൽ ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക താൾ കാണുക. സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമമായ ഫേസ്‌ബുക്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കളുടെ പേര് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

പതിനാലോളം ഇന്ത്യൻ ഭാഷാസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിക്കിമീഡിയ പ്രതിനിധികളുടെ പങ്കാളിത്തം, വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങൾ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിനായുള്ള വിക്കിസംഗമോത്സവ തിരുത്തൽ യജ്ഞം വിക്കിവിദ്യാർത്ഥിസംഗമം, വിക്കിയുവസംഗമം, ഭിന്നശേഷി ഉപയോക്താക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം, തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണവും ഡിജിറ്റൈസേഷനും, വിക്കി ജലയാത്ര എന്നീ പരിപാടികളും സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2013 ന്റെ ഭാഗമാകുവാനും, താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിക്കിപീഡിയയിലെ താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

2013 ഡിസംബർ 21 മുതൽ 23 വരെ ആലപ്പുഴയിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ...

--വിക്കിസംഗമോത്സവം സംഘാടകസമിതിക്കുവേണ്ടി MkBot (സംവാദം) 16:19, 26 നവംബർ 2013 (UTC)Reply