വിക്കിനിഘണ്ടു

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ശബ്‌ദോത്‌പത്തി[തിരുത്തുക]

  1. വിക്കി, നിഘണ്ടു എന്നീ പദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു വാക്ക്.

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

പ്രത്യേക നാമം[തിരുത്തുക]

  1. എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിഘണ്ടു നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു സഹകരണ പദ്ധതി.
  2. ഇപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതിയുടെ ഫലമായുണ്ടാവുന്ന നിഘണ്ടു.
  3. വിക്കി-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്ക നിഘണ്ടു.

തർജ്ജമകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=വിക്കിനിഘണ്ടു&oldid=549299" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്