ഇടം

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

ഇടം

  1. (സമസ്തപദങ്ങളിലും 'ഇടം' എടം എന്നു മാറിക്കാണാം. ഇടപ്പണം - എടപ്പണം ഇത്യാദി)
  2. സ്ഥലം, സ്ഥാനം. ഉദാ: ഇരിക്കാൽ ഇടം, താമസിക്കാൻ ഇടം;
  3. വീതി, വലുപ്പം, വിസ്താരം;
  4. (ജ്യോ.) രാശിചക്രത്തെ പന്ത്രണ്ടായി ഭാഗിച്ചതിൽ ഓരോന്നും, ഭാവം, രാശി (അവയ്ക്കു ക്രമത്തിൽ ഒന്നാമിടം, രണ്ടാമിടം എന്നിങ്ങനെ സംജ്ഞ);
  5. ഭാഗം, വശം, സംഗതി, കാര്യം;
  6. സന്ദർഭം, അവസരം, സൗകര്യം;
  7. വീട് (ഇടപ്രഭുക്കന്മാരുടെയും മറ്റും), രാജധാനി;
  8. തായ്‌വഴി, ശാഖ. ഉദാ: ഇളയിടത്തുസ്വരൂപം;
  9. ഇടതുവശം, ഇടംവലം നോക്കാതെ എന്നരീതിയിൽ അവ്യയമായും പ്രയോഗം. ഇടങ്കൈ, ഇടങ്കണ്ണ് എന്നപോലെ വിശേഷണമായും

വ്യാകരണം[തിരുത്തുക]

പദോൽപ്പത്തി: (പഴയ മലയാളം)
  1. ഗതി, പക്കൽ, വശം, ഓട്, സമീപം എന്നീ അർഥങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഇടം&oldid=552414" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്