പത്ത്

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

സംഖ്യ (മലയാളം)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 106
3 13 30 300 109
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1023
9 19 90 900 1024


ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

സംഖ്യ[തിരുത്തുക]

  1. ഒരു സംഖ്യ (രണ്ട് അഞ്ച് കൂടിയത്), 10 എന്ന സംഖ്യ, ഒൻപത് കഴിഞ്ഞുള്ള സംഖ്യ, പഴയ മലയാളം അക്കങ്ങളില് ൧൦

തർജ്ജമകൾ[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

പത്ത്

  1. ഏതാനും (കുറെ) എന്നു കുറിക്കാൻ സമാസത്തിൽ പ്രയോഗം. ഉദാ: പത്തിരുപത്, പത്തു നൂറ്, പത്തുകാശ്
  2. ചെലവ്
  3. ഒരു കർമം
  4. പത്തുമാസം (ഗർഭകാലം).
  5. കാല്, പാദം
  6. വയൽ (കുന്നുകളുടെ കീഴ്ഭാഗത്തുള്ളത്)

പ്രയോഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. പത്തും തികയുക = ഗർഭം പൂർണമാകുക.

ചൊല്ലുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. പത്തിരട്ടിച്ച വാണിജ്യത്തെക്കാൾ വിത്തിരട്ടിച്ച കൃഷി നന്ന്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=പത്ത്&oldid=553756" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്