കലി

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ധാതുരൂപം[തിരുത്തുക]

 1. കലിക്കുക

നാമം[തിരുത്തുക]

കലി

 1. കടൽ

നാമം[തിരുത്തുക]

കലി

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം)
 1. ദേവഗന്ധർവന്മാരിൽ ഒരാൾ. കശ്യപന് ദക്ഷപുത്രിയായ മുനിയിൽ ജനിച്ച പറ്റിനാറുമക്കളിൽ പതിനഞ്ചാമൻ;
 2. ഒറ്റ പുള്ളിയുള്ള ചൂതുകരു, ചൂതുകരുവിന്റെ ഒറ്റപ്പുള്ളിയുള്ള വശം;
 3. ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ (തോൽക്കുന്ന കരുവിലെ എണ്ണത്തെ അനുസരിച്ച്);
 4. താന്നിമരം;
 5. നാലാമത്തെ യുഗം, കലിയുഗം;
 6. കലിദിനം;
 7. കലിയുഗത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനദേവൻ, കലിപുരുഷൻ, പാപത്തിന്റെ മൂർത്തി;
 8. കോപം, മത്സരം, കലഹം;
 9. ആവേശം, പ്രേതബാധ, ബാധോപദ്രവം എന്നിവകൊണ്ടുള്ള വിറയൽ;
 10. യുദ്ധം;
 11. യുദ്ധവീരൻ, ശൂരൻ;
 12. തിന്മ, പാപം, അഹങ്കാരം, കൂട്ടത്തിൽ മോശമായത്;
 13. പാപി; ദാരിദ്ര്യം; അമ്പ്; മൊട്ട്; പക്ഷികളുടെ ശരീരത്തിൽ പുതുതായുണ്ടായ ചിറക്; ശനി; ശിവൻ; സൂര്യൻ; ഒരു ഋഷി; ഒരു ഉപനിഷത്ത്; (പ്ര.) കലി അടങ്ങുക, കലിയിറങ്ങുക = ഭൂതാവേശം മാറുക;
 14. കോപം ശമിക്കുക; കലി ഇളകുക = കോപമുണ്ടാവുക; കലികയറുക, കലികൊള്ളുക = കോപം വർധിക്കുക;
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കലി&oldid=404029" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്