ഊതുക

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ക്രിയ[തിരുത്തുക]

ഊതുക

  1. ',' എന്നു ശബ്ദം പുറപ്പെടത്തക്കവണ്ണം ബലമായി ശ്വാസം വായിൽക്കൂടി പുറത്തേക്കുവിടുക, ഊക്കോടെ വായു മുമ്പോട്ട് പായത്തക്കവണ്ണം ചുണ്ട് ഉരുട്ടി മുന്നോട്ടാക്കി വായിൽക്കൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്കു തള്ളുക. ഉദാ: വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തുക;
  2. കാറ്റു വീശുക;
  3. കുഴൽ വിളിക്കുക, ശംഖ്, ഓടക്കുഴൽ മുതലായ സുഷിര വാദ്യങ്ങളിൽക്കൂടി ഊക്കോടെ വായു പുറത്തേക്കുവിട്ടു സംഗീതാത്മകമായ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക;
  4. വായിൽക്കൂടെ ഊക്കോടെ വായുപുറപ്പെടുവിച്ചു തീകത്തിക്കുക;
  5. വീർക്കുക, വണ്ണിക്കുക, കനം വയ്ക്കുക. ഉദാ: വയർ ഊതിപ്പെരുകുക;
  6. ഉലയിൽ തീകത്തത്തക്ക വണ്ണം തുരുത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക;
  7. രോഗം ഭയം മുതലായവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് മന്ത്രം ജപിച്ച് ഉച്ചാടനകാര്യമായി വായിൽക്കൂടി ശ്വാസം ഊക്കോടെ പായിക്കുക;
  8. സ്ഫുടംവയ്ക്കുക, സ്വർണവും വെള്ളിയും ഉരുക്കാനായി തീയിലിട്ട് ഊതുക;
  9. മീൻപിടിക്കാൻ അച്ചുകുഴലിൽനിന്നും ചെറിയ ഉണ്ടയോ അമ്പോ ഊതിത്തെറിപ്പി ക്കുക;
  10. വദനസുരതം ചെയ്യുക (അശ്ലീലം). (പ്ര.) ഊതിക്കഴിക്കുക = തീയിൽ ഉരുക്കിശുദ്ധിയാക്കുക. ഊതിക്കുടിക്കുക = ചൂടുകഞ്ഞി ഊതിത്തണുപ്പിച്ചുകുടിക്കുക, അരിഷ്ടിച്ചുകഴിക്കുക. ഊതിപ്പെരുക്കുക, -വീർപ്പിക്കുക = ഉള്ളതിൽനിന്ന് വളരെ വലുതാക്കി (അതിശയോക്തി പരമായി) പറയുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഊതുക&oldid=319954" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്