ചൂട്

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

ധാതുരൂപം[തിരുത്തുക]

  1. ചൂടുക

നാമം[തിരുത്തുക]

ചൂട്

  1. ഊർജത്തിന്റെ അവസ്ഥാഭേദങ്ങളിൽ ഒന്ന്, സൂര്യരശ്മി, അഗ്നി രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഘർഷണം മുതലായവയിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന താപം;
  2. ശരീരത്തിന്റെ ഊഷ്മാവ്, പനികൊണ്ടും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന താപാധിക്യം;
  3. ദു:ഖം കോപം കാമം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾകൊണ്ട് മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഉത്കടമായ ക്ഷോഭം;
  4. വേദന;
  5. മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇണചേരാനുള്ള ആസ്ക്തി;
  6. നിഷ്കർഷ, കരുതൽ;
  7. ഒരിനം ത്വഗ്രോഗം;
  8. എരിവ്, പുകച്ചിൽ;
  9. മെതികഴിഞ്ഞ് അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന കറ്റ. (പ്ര) ചൂടടിക്കുക = മെതികഴിഞ്ഞ് അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന കറ്റ കമ്പുകൊണ്ട് അടിച്ചു നെല്ലുപൊഴിക്കുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ചൂട്&oldid=553294" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്