കളി

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

ധാതുരൂപം[തിരുത്തുക]

 1. കളിയ്ക്കുക

നാമം[തിരുത്തുക]

കളി

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം) കേലി
 1. ഉല്ലാസത്തിനോ ആരോഗ്യത്തിനോ വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ ഉപകരണങ്ങളോടുകൂടിയോ കൂടാതെയോ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം, വിനോദം;
 2. നേരമ്പോക്ക്, തമാശ. കണ്ടെങ്കിൽ കളി കണ്ടില്ലെങ്കിൽകാര്യം (പഴഞ്ചൊല്ല്). (പ്ര) കളിയാക്കുക = പരിഹസിക്കുക, തമാശപറഞ്ഞ് ക്ഷീണിപ്പിക്കുക. കളിയാടുക = കളിക്കുക;
 3. വിലസുക, പ്രകാശിക്കുക;
 4. ചിലക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന കായിക വിനോദം;
 5. കഥകളി സംഘക്കളി നാടകം തുള്ളൽ മുതലായ പല ദൃശ്യരൂപങ്ങൾക്കു പൊതുവായിപ്പറയുന്ന പേര്;
 6. മലബാറിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഗ്രാമദേവതകളുടെ പ്രീതിക്കായിനടത്തുന്ന ഉത്സവം;
 7. ആഹ്ലാദം, സന്തോഷം;
 8. സമൃദ്ധി, അമിതമായ വർധന. ഉദാ: പണത്തിന്റെ കളി;
 9. സംശയം;
 10. ആനയുടെ മദം

നാമം[തിരുത്തുക]

കളി

പദോൽപ്പത്തി: (തമിഴ്)കളി
 1. ചെളി, പശിമയുള്ള മണ്ണ്;
 2. കുമ്മായം കലക്കിയത്;
 3. കുഴമ്പ്, കൂട്ട്, ലേപനദ്രവ്യം;
 4. ചാറ്, പഴച്ചാറ്;
 5. അടയ്ക്കാക്കളി, പൈങ്ങ (ഈളയ അടയ്ക്ക) പൊളിച്ചു വെള്ളത്തിലിട്ടു വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്ത വെള്ളം വീണ്ടും തിളപ്പിച്ചു കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത്, അടയ്ക്ക തിളപ്പിച്ചശേഷം കിട്ടുന്ന ഊറൽ;
 6. പഞ്ഞപ്പുല്ലുമാവു കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം പലഹാരം, മലവർഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരമുള്ളത്;
 7. കറ;
 8. കഞ്ഞി;
 9. മദ്യം;
 10. തേൻ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കളി&oldid=552767" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്