ഇല

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം[തിരുത്തുക]

'

നാമം[തിരുത്തുക]

ഇല വൃക്ഷത്തിന്റെ പാചകശാല. പച്ചപ്പു നൽകുന്നത്. ഹരിതകം അതിനകത്താൺ. വേർ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും പോഷകങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അന്നജമാക്കുന്നത ഇലയാൺ. പർണ്ണം, ചപ്പ്,

തർജ്ജമകൾ[തിരുത്തുക]

,

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

<gallery> ചിത്രം:തേക്കില.jpg|ഒരു തേക്കില ചിത്രം:ആമ്പലില.jpg|ആമ്പലില ചിത്രം:മത്തനില.jpg| മത്തനില ചിത്രം:പപ്പായയില.jpg|പപ്പായയില ചിത്രം:നെല്ലിയില.jpg|നെല്ലി മരത്തിന്റെ ഇല ചിത്രം:ചെമ്പില.jpg|ഒരു ചേമ്പില ചിത്രം:കുരുമുളകില.jpg|കുരുമുളകില ചിത്രം:കമുകില.jpg|കമുകിൻപാള ചിത്രം:തെങ്ങോല.jpg|തെങ്ങോല, അഥവാ തെങ്ങിൻപട്ട ചിത്രം:ചടച്ചിയില.jpg|ചടച്ചി അഥവാ തടത്തിയുടെ ഇല ചിത്രം:ഇരുമ്പമ്പുളിയില.jpg|ഇലുമ്പിപ്പുളിയില ചിത്രം:ചീരയില.jpg|വെള്ളച്ചീരയുടെ ഇല ചിത്രം:റബറില.jpg|റബറിന്റെ ഇല ചിത്രം:പ്ലാവില.jpg|പ്ലാവിലകൽ ചിത്രം:മാഞ്ചിയത്തില.jpg|മാഞ്ചിയത്തിന്റെ ഇല ചിത്രം:പനയോല.jpg| കുഞ്ഞു ആനപ്പനയുടെ ഓല File:പ്ലാശിൻ കുഴ.JPG|പ്ലാശിൻ കുഴ ചിത്രം:അശോകം1.jpg|അശോകത്തിന്റെ ഇല

ചിത്രം:വാഴയില.jpg|വാഴയില ചിത്രം:കൃഷ്ണതുളസി.jpg|കൃഷ്ണതുളസിയില

ചിത്രം:കമ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച.jpg|കമ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയുടെ ഇല ചിത്രം:അലരിയില.jpg|അലരിച്ചെടിയുടെ ഇല ചിത്രം:കുറുന്തോട്ടിയില.jpg|കുറുന്തോട്ടി ഇല ചിത്രം:ആനക്കുറുന്തോട്ടിയില.jpg|ആനക്കുറുന്തോട്ടിയുടെ കമ്പ് ചിത്രം:പാർത്തീനിയം.jpg|ഒർ കള- പാർത്തീനിയം ചിത്രം:കള്ളിയില.jpg|ജെട്രോഫ ഇല(കള്ളീയില) ചിത്രം:പൊദുണ്ണീയില.jpg|വട്ടയുടെ ഇല ചിത്രം:ഊരകത്തില.jpg|ഊരകം എന്ന കുറ്റിച്ചെടിയുടെ ഇല ചിത്രം:അരയാലില.jpg|ഒരു ഉണങ്ങിയ അരയാലില ചിത്രം:പൂല്ലാനിയില.jpg|പുല്ലാനി ഇല ചിത്രം:തേക്കിലാ.jpg|ഒരു ഉണങ്ങിയ തേക്കില

ചിത്രം:മുളകില.jpg|മുളകിന്റെ ഇല

ചിത്രം:മാവില.jpg|ഒരു മാവില ചിത്രം:മാവിലാ.jpg|ഒരു മാവില ചിത്രം:ചെമ്പരത്തി ഇല.jpg|ഒരു ചെമ്പരത്തിയില

ചിത്രം:മുല്ലയില.jpg|[[ഒരു മുല്ലയില File:Leaf 1 web.jpg|ഇല' ചിത്രം:Nandiarila.jpg|നന്ത്യാർവട്ടത്തിന്റെ ഒരില

ചിത്രം:പനിനീരില.jpg|റൊസ ചെടിയുടെ ഇല ചിത്രം:തുളസിയില.jpg|ഒരു തുളസി ചെടി ചിത്രം:പാണൽ.jpg|ഒരു പാണലിന്റെ ഇല

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഇല&oldid=539593" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്