സംവാദം:feature

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

++പ്രത്യേകത? --Vssun (സംവാദം) 15:09, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

.
കൂടാതെ, ++ പത്രത്തിലോ വാരികയിലോ മറ്റു മാദ്ധ്യമങ്ങളിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന, ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള, ലേഖനമോ പരിപാടിയോ
എന്നും
വ്യക്തമായ കഥയുള്ള, ഒരു മുഴുനീള ചലച്ചിത്രം എന്നും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതാണു്.

::feature

· n.
1 a distinctive attribute or aspect of something. Ø a part of the face, such as the mouth, making a significant contribution to its overall appearance.
2 a newspaper or magazine article or a broadcast programme devoted to a particular topic. Ø (also feature film) a full-length film intended as the main item in a cinema programme.
· v. have as a feature. Ø have as an important actor or participant. Ø be a feature of or take an important part in.
– DERIVATIVES -featured adj. featureless adj.
– ORIGIN ME: from OFr. faiture ‘form’, from L. factura (see facture).
(From Concise OED 10th Ed.) ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) (സംവാദം) 19:00, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

ചെയ്തു --Vssun (സംവാദം) 08:44, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]


++സൗകര്യം?? --Vssun (സംവാദം) 19:00, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

സൗകര്യത്തെ സവിശേഷതയിൽ ഒതുക്കാവുന്നതല്ലേയുള്ളൂ. സവിശേഷതയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന സൗകര്യാർത്ഥമല്ലേ ആ വാക്കിനുള്ളൂ.അപ്പോൾ പിന്നെ സൗകര്യാർത്ഥം സൗകര്യത്തെ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്ബിനു (സംവാദം) 05:29, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

നന്ദി. + float --Vssun (സംവാദം) 18:12, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=സംവാദം:feature&oldid=329341" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്