സംഗ്രഹം

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

സംഗ്രഹം

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം) -ഗ്രഹ
 1. ഒരു ലേഖനത്തിലെ ആശയങ്ങൾ ചോർന്ന് പോകാതെ ചുരുക്കിയെഴുതുന്ന രീതി, ലേഖനത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവരങ്ങളും ഒഴിവാക്കി എഴുതുന്ന രീതി.
 2. സംക്ഷിപ്തവിവരണം, ചുരുക്കം
 3. ചേർത്തുപിടിക്കൽ
 4. പിടിച്ചെടുക്കൽ, കരസ്ഥമാക്കൽ
 5. സ്വീകരിക്കൽ
 6. ഉൾക്കൊള്ളൽ (ആഹാരവും മറ്റും)
 7. ഒന്നിച്ചുകൂട്ടൽ, സഞ്ചയിക്കൽ, കൂട്ടിവയ്ക്കൽ
 8. സംയോഗം
 9. കലവറ, പാത്രം
 10. മൊത്തം കണക്കാക്കൽ, തുക, ആകെത്തുക
 11. ചുരുക്കൽ
 12. വരിഞ്ഞുമുറുക്കി ചെറുതാക്കൽ
 13. ഉൾക്കൊള്ളിക്കൽ
 14. നിയന്ത്രണം
 15. സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കൽ, സംരക്ഷണം
 16. ആകർഷിക്കൽ, ആർജിക്കൽ
 17. പ്രീതിപ്പെടുത്തൽ, രസിപ്പിക്കൽ
 18. വിവാഹം, പാണിഗ്രഹണം
 19. ഗ്രഹിക്കൽ, ധാരണ
 20. പരാമർശം
 21. ഉത്കർഷം, ഔന്നത്യം

പര്യായങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

തർജ്ജമകൾ[തിരുത്തുക]

Cleanup has been requested for this article. See Wiktionary:Requests for cleanup - (Add entry) or the talk page of this article for details. Reason: ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്‌
Once you have finished cleaning up this article, please remove this notice. You may also remove this notice if no reason has been given for placing it here.

ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=സംഗ്രഹം&oldid=554566" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്