അംശു

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

അംശു

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം)
 1. രശ്മി, കതിർ;
 2. വെളിച്ചം;
 3. നേരിയ നൂൽ;
 4. ഇഴ;
 5. ചരടിന്റെ അറ്റം;
 6. വസ്ത്രം;
 7. അലങ്കാരം

പര്യായങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. രശ്മി
 2. ഗഭസ്തി
 3. ഘൃണി
 4. ഘൃഷ്ടി
 5. വൃഷ്ണി
 6. പൃശ്നി
 7. ഭാനു
 8. കരം
 9. മരീചി
 10. ദീധിതി
 11. കിരണം
 12. ഉസ്രം
 13. മയൂഖം
 14. ശിഖാ
 15. പാദം
 16. അഭീഷുസവസു
 17. രുചി
 18. ഗൗ
 19. ഹരി
 20. ഹായന

ശബ്ദതാരാവലിയിൽ നിന്നും[തിരുത്തുക]

അംശു

(അംശ്,വ്യാപിക്കുന്നതു്, ദിക്കുകളെ പ്രാപിക്കുന്നതു്) 1. രശ്മി, കതിര്,കിരണം. 2. ശോഭ,വെളിച്ചം,തേജസ്സ് 3. നേരിയ നൂൽ 4. ഇഴ 5. ചരടിന്റെ അറ്റം; മുന (അവസാനം). 6. വസ്ത്രം, അലങ്കാരം, ഉടുപ്പ് 7. അണു, അല്പം 8. ശീഘ്രത അംശു എന്നതു്, കിരണോസ്രമയൂഖാംശു' എന്ന പ്രമാണപ്രകാരം സൂര്യരശ്മിയുടെ - കിരണത്തിന്റെ- പേർ എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അംശുവിനോടു് തണുപ്പു് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ചേർത്താൽ ചന്ദ്രൻ എന്നും തീക്ഷണതയെ കുറിക്കുന്ന പദങ്ങളോ ഭർത്താവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദങ്ങളോ ചേർത്താൽ സൂര്യൻ എന്നും അർത്ഥം കിട്ടും. ഉദാ: - ശീതാംശു, ഘർമ്മാംശു, അംശുപതി.

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അംശു&oldid=539412" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്