വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കൊറിയൻ[തിരുത്തുക]

ഇവയും കാണുക: 불다

നാമം[തിരുത്തുക]

(പുതുക്കിയ വകഭേദം ബുൾ)

 1. തീ, തീജ്വാല
 2. വെളിച്ചം
 3. അടുപ്പ്, തീ കായുന്ന സ്ഥലം (fireplace)
 4. ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ (പ്രധാനമായും പുരുഷന്മാരുടെ), scrotum, വൃഷണം, testis
 5. basin, bottom (as of a sieve)

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

തീ, വെളിച്ചം, അടുപ്പ് (1-3)

 • 불개 (ബുൾ-ഗേ) byrgi "fire-dog" (എന്നനുമാനിക്കുന്നു)
 • 불길 (ബുൾ-ഗിൽ) തീജ്വാല
 • 불꽃 (ബുൾ-ഗ്ഗൊത്) തീജ്വാല, അടയാളവെളിച്ചം
 • 불똥 (ബുൾ-ടൊങ്) തീപ്പൊരി
 • 불바다 (ബുൾ-ബടാ) widespread fire
 • 불붙다 (ബുൾ-ബട്ദാ) തീ പിടിക്കുക
 • 불빛 (ബുൾ-ബിത്റ്റ്) വെളിച്ചം, തീയുടെ നിറം
 • 불사르다 (ബുൾ-സര്ദാ) കത്തുക
 • 불장난 (ബുൾ-ജങ്നാൻ) തീകൊണ്ടോ സ്നേഹം കൊണ്ടോ കളിക്കുക
 • 불지르다 (ബുൾ-ജിര്ദാ) തീ വയ്ക്കുക
 • 불쬐다 (ബുൾ-ജ്ജോദാ) തീ കായുക
 • 불켜다 (ബുൾ-ക്ക്യോദാ) കത്തിക്കുക (ഒരു മെഴുകുതിരിയോ വിളക്കോ)
 • 불타다 (ബുൾ-ത്തദാ) കത്തുക, ആളിക്കത്തുക
 • 불태우다 (ബുൾ-ത്തെഉദാ) കത്തുക
 • 불피우다 (ബുൾ-ഫിഉദാ) തീയുണ്ടാക്കുക

പുരുഷ ലൈംഗികാവയവം (4)

ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=불&oldid=540631" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്