വിക്കിനിഘണ്ടു:വിക്കിപദ്ധതി/സംഖ്യകൾ

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

പല ഭാഷകളിൽ സംഖ്യകളെ കുറിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ നിർവചനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനും അവ ചിട്ടയായി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തത്പരരായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ചിട്ടയായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഉള്ള വിക്കിപദ്ധതി. പ്രചോദനം: ഈ ഡച്ച് പദ്ധതി

ഓരോ ഭാഷയിലും ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ[തിരുത്തുക]

ഫലക രൂപീകരണം[തിരുത്തുക]

സംഖ്യകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തി ഫലകം രൂപീകരിക്കുക. ഉദാ: {{ഫലകം:ഡച്ച്-സംഖ്യ}}, {{ഫലകം:സ്പാനിഷ്-സംഖ്യ}}. 1 മുതൽ 19 വരെ സംഖ്യകൾ, 10,20,30,..90 എന്നീ സംഖ്യകൾ, 100,200,...900 എന്നീ സംഖ്യകൾ, 1000, 106, 109, 1012 മുതലായ സംഖ്യകളെ കുറിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അവശ്യം ചേർക്കുക. 21 മുതൽ 99 വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ കുറിക്കുന്ന വാക്കുകളും ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

നിർവചനം ചേർക്കൽ[തിരുത്തുക]

സംഖ്യകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കിന്റെയും നിർവചനം ചേർക്കുക.

വർഗ്ഗീകരണം[തിരുത്തുക]

  1. ഓരോ സംഖ്യാനിർവചനങ്ങളും അനുബന്ധ ഭാഷാ ഫലകങ്ങളും കൃത്യമായി വർഗ്ഗീകരിച്ചു എന്നുറപ്പിക്കുക.
  2. ഓരോ നിർവചനത്തിലും സംഖ്യാ ഫലകം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക.

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
ഭാഷ ഫലകം രൂപപ്പെടുത്തൽ നിർവചനങ്ങൾ വർഗ്ഗീകരണം സംശോധന
മലയാളം {{മലയാളം-സംഖ്യ}} Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
ഇംഗ്ലീഷ് {{ഇംഗ്ലീഷ്-സംഖ്യ}} Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
ഹിന്ദി {{ഹിന്ദി-സംഖ്യ}} Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
ഉർദു {{ഉർദു-സംഖ്യ}} Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
തമിഴ് {{തമിഴ്-സംഖ്യ}} Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
കൊറിയൻ (തനത്) {{കൊറിയൻ-സംഖ്യ}} Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
കൊറിയൻ (സീനോ-കൊറിയൻ) {{സീനോ-കൊറിയൻ-സംഖ്യ}} Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
സ്പാനിഷ് {{സ്പാനിഷ്-സംഖ്യ}}Yes check.svg
ജാപ്പനീസ് {{ജാപ്പനീസ്-സംഖ്യ}}
ചൈനീസ് {{ചൈനീസ്-സംഖ്യ}}
ഇറ്റാലിയൻ {{ഇറ്റാലിയൻ-സംഖ്യ}}
ഫ്രഞ്ച് {{ഫ്രഞ്ച്-സംഖ്യ}}
അറബി {{അറബി-സംഖ്യ}}
കന്നഡ {{കന്നഡ-സംഖ്യ}}
തെലുഗു {{തെലുഗു-സംഖ്യ}}
മറാത്തി {{മറാത്തി-സംഖ്യ}}
ഗുജറാത്തി {{ഗുജറാത്തി-സംഖ്യ}}
ബംഗാളി {{ബംഗാളി-സംഖ്യ}}