ഉപയോക്തൃ അവകാശ പരിപാലനം

Jump to navigation Jump to search
ഉപയോക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക  
ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ കാണുകUltraBot (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപയോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ കാണുന്നു

അംഗത്വമുള്ളത്: യന്ത്രങ്ങൾ, ഇറക്കുമതിക്കാർ

അന്തർലീനമായ അംഗത്വം: യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കൾ

ഉപയോക്തൃ അവകാശ രേഖ

  • 03:33, 12 മാർച്ച് 2012 UltraBot എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, യന്ത്രം, ഇറക്കുമതിക്കാർ ഒപ്പം ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കൽ എന്നതിൽ നിന്നു യന്ത്രം ഒപ്പം ഇറക്കുമതിക്കാർ എന്നതിലേക്ക്, Junaidpv സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 04:52, 8 ഫെബ്രുവരി 2010 UltraBot എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, യന്ത്രം ഒപ്പം ഇറക്കുമതിക്കാർ എന്നതിൽ നിന്നു യന്ത്രം, ഇറക്കുമതിക്കാർ ഒപ്പം ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കൽ എന്നതിലേക്ക്, Jacob.jose സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഉപയോക്തൃഅവകാശങ്ങൾ/UltraBot" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്