ഈശ്വരൻ

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

(പ്രമാണം)

നാമം[തിരുത്തുക]

ഈശ്വരൻ

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം)
  1. ശിവൻ;
  2. വിഷ്ണു;
  3. ദൈവം, പരമാത്മാവ്;
  4. പ്രഭു, നാഥൻ;
  5. ധനികൻ;
  6. രാജാവ്;
  7. രക്ഷിതാവ്;
  8. കാമദേവൻ;
  9. ദേവൻ

രൂപഭേദങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വിഭക്തി സംസ്കൃതനാമം പ്രത്യയം ഏകവചനം ബഹുവചനം
നിർദ്ദേശിക പ്രഥമാ - [[{{{1}}}ൻ]] [[{{{1}}}ന്മാർ]]
സംബോധിക* - ആ, ഏ, ഓ [[{{{1}}}ാ]] [[{{{1}}}ന്മാരേ]]
പ്രതിഗ്രാഹിക ദ്വിതീയ [[{{{1}}}നെ]] [[{{{1}}}ന്മാരെ]]
സംയോജിക തൃതീയ ഓട് [[{{{1}}}നോട്]] [[{{{1}}}ൻ‌മാരൊട്]] / [[{{{1}}}ൻ‌മാരോട്]]
ഉദ്ദേശിക ചതുർത്ഥീ ന്, ക്ക് [[{{{1}}}നു]] / [[{{{1}}}ന്]] [[{{{1}}}ന്മാർക്ക്]]
പ്രയോജിക പഞ്ചമീ ആൽ [[{{{1}}}നാൽ]] [[{{{1}}}ൻ‌മാരാൽ]]
സംബന്ധിക ഷഷ്ഠി ന്റെ, ഉടെ [[{{{1}}}ന്റെ]] [[{{{1}}}ൻ‌മാരുടെ]]
ആധാരിക സപ്തമീ ഇൽ, കൽ [[{{{1}}}നില്]] [[{{{1}}}ൻ‌മാരിൽ]]
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഈശ്വരൻ&oldid=550391" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്