ആഗ്രഹം

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

ആഗ്രഹം

 1. പിടിക്കൽ ,മുറുകെ വലിക്കൽ
 2. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവോ കാര്യമോ കിട്ടണമെന്നുള്ള മനോഗതി.

പര്യായം[തിരുത്തുക]

 1. അഭിലാഷം
 2. ഇച്ഛ
 3. കാംക്ഷ
 4. സ്പൃഹ
 5. ഈഹ
 6. തൃട്ട്
 7. തൃഷ
 8. വാഞ്ഛ
 9. ലിപ്സ
 10. മനോരഥം
 11. കാമം
 12. തർഷം
 13. ദോഹദം

തർജ്ജിമകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്[തിരുത്തുക]

സംസ്കൃതം[തിരുത്തുക]

इच्छा


ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ആഗ്രഹം&oldid=549356" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്