വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഇവയും കാണുക: 둘-
സംഖ്യ (കൊറിയൻ)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 104
3 13 30 300 108
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1024
9 19 90 900 1027

കൊറിയൻ[തിരുത്തുക]

മറ്റു രൂപഭേദങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പദോത്പത്തി[തിരുത്തുക]

തനതു കൊറിയൻ ഉദ്ഭവപദം. First attested in the സോക്ബോ സങ്ജോൾ (釋譜詳節 / 석보상절), 1447, as (Yale: ത്വുൾഹ്).

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

സംഖ്യ[തിരുത്തുക]

(പുതുക്കിയ വകഭേദം ദുൾ)

  1. രണ്ട്

പര്യായങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • (, “രണ്ട്”, ) (സിനോ-കൊറിയൻ)
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=둘&oldid=540613" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്