സംവാദം:സാഹിത്യ വിജ്ഞാന നിഘണ്ടു

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ.. --Jacob.jose(talk) 22:54, 6 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)

ഇതിൽ ഓരോന്നും ഓരോ നിർ‌വചനമാക്കിയിട്ട് സാഹിത്യവിജ്ഞാനം എന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ടാക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും എന്നു തോന്നുന്നു.--Keral8(talk) 15:02, 7 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)