വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:ഇംഗ്ലീഷ് നാമങ്ങൾ

Page contents not supported in other languages.
വിഷയം ചേർക്കുക
വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

It looks like many English nouns are not categorized. --C.R.Selvakumar(talk) 19:48, 24 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)