വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:ഇംഗ്ലീഷ് നാമങ്ങൾ

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

It looks like many English nouns are not categorized. --C.R.Selvakumar(talk) 19:48, 24 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2010 (UTC)