മലയാളം

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വിക്കിപീഡിയയിൽ
മലയാളം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ശബ്‌ദോത്‌പത്തി[തിരുത്തുക]

  1. മലയാളം എന്ന പേര് മലകളും സമുദ്രവും ഒത്തു ചേരുന്ന എന്ന അർത്ഥം ഉള്ള മല + അളം എന്നീ വാക്കുകൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടായതാണെന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

മലയാളം

  1. ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽ ഒന്ന്‌, മലയാളഭാഷ - മലയാളനാട്ടിലെ ഭാഷ. ഇന്ത്യയിലെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത്‌ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവിഡ ഭാഷ, കൈരളി (കേരളീയരുടെ മാതൃഭാഷ);
  2. കേരളം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ, (മലയോടുതൊട്ടുകിടക്കുന്ന ദേശം, മലയ്ക്കും ആഴിക്കും മധ്യേയുള്ള ദേശം)

തർജ്ജമകൾ[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

Cleanup has been requested for this article. See Wiktionary:Requests for cleanup - (Add entry) or the talk page of this article for details. Reason: ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്‌
Once you have finished cleaning up this article, please remove this notice. You may also remove this notice if no reason has been given for placing it here.

ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=മലയാളം&oldid=549170" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്