കരുതുക

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

ക്രിയ[തിരുത്തുക]

കരുതുക

 1. വിചാരിക്കുക, കണക്കാക്കുക, പരിഗണിക്കുക, കാര്യമായെണ്ണുക;
 2. മുങ്കൂട്ടീ വിചാരിക്കുക, സങ്കൽപിക്കുക;
 3. ആഗ്രഹിക്കുക;
 4. പ്രതീക്ഷിക്കുക;
 5. ധ്യാനിക്കുക;
 6. സൂക്ഷിക്കുക, ആപത്തുണ്ടാകരുതെന്ന് വിചാരിക്കുക, (പ്ര.) കരുതിക്കൊള്ളുക = സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക;
 7. മനസ്സിലാക്കുക;
 8. തയ്യാറാക്കുക;
 9. ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി സംഭരിക്കുക, ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുക;
 10. താത്പര്യത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ശുശ്രൂഷിക്കുക, കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക, ആദരിക്കുക, ഉദാ. ദേഹം കരുതുക;
 11. പിടിയ്ക്കുക;
 12. ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുക, ഉദ്ദേശിക്കുക;
 13. നോക്കുക, കാണുക; നിശ്ചയിക്കുക, തീരുമാനിക്കുക; ചെയ്യുക, (പ്ര.) കരുതിയിരിക്കുക, കരുതിവയ്ക്കുക ഇത്യാദി
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കരുതുക&oldid=551640" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്