ഇത്തരം

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഇംഗ്ലീഷ്: this type of ~

മൂലരൂപം: ഇത്

മൂലരൂപം: തരം

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഇത്തരം&oldid=4377" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്