വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഭാഷാന്തരപദം[തിരുത്തുക]

ഉദ്ഭവം[തിരുത്തുക]

‘പാടം’ + ‘ശക്തി’, പാടത്തിലെ പണിക്കു വേണ്ട അദ്ധ്വാനം നൽകുന്നവൻ പുരുഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ.

ഹാൻ ചിഹ്നം[തിരുത്തുക]

(radical 102 +02, 7 strokes, cangjie input 田大尸 (WKS), four-corner 60427, composition)

 1. പുരുഷൻ, മനുഷ്യൻ, കുട്ടി
 2. പുത്രൻ
 3. baron
 4. surname
 5. പൗരുഷമായ


 • വിപരീതം:

ആധാരസൂചി[തിരുത്തുക]

 • KangXi: page 759, character 2
 • Dai Kanwa Jiten: character 21730
 • Dae Jaweon: page 1169, character 2
 • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2529, character 5
 • Unihan data for U+7537

കാൻ‌റ്റണീസ്[തിരുത്തുക]

ഹൻ‌ഝി[തിരുത്തുക]

(Yale naam4)


ജാപ്പനീസ്[തിരുത്തുക]

കഞ്ജി[തിരുത്തുക]

(1ആം ഗ്രേഡ് കഞ്ജി)

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

(hiragana おとこ, romaji ഒത്തോക്കൊ)

 1. മനുഷ്യൻ; പുരുഷൻ.

പദങ്ങൾക്ക് ഉദ്ഭവഹേതു[തിരുത്തുക]

 • 男親 (おとこおや, otokooya) മാതാപിതാക്കളിൽ പുരുഷൻ
 • 男神 (おとこがみ, otokogami) പുരുഷനായ ദൈവം
 • 男側 (おとこがわ, otokogawa) പുരുഷന്റെ ഭാഗം
 • 男気 (おとこぎ, otokogi) വീരാത്മാവ്
 • 男心 (おとこごころ, otokogokoro) പുരുഷമനസ്സ്
 • 男言葉 (おとこことば, otokokotoba) പുരുഷഭാഷ
 • 男坂 (おとこざか, otokozaka) കുത്തനെയുള്ള ചരിവ്
 • 男手 (おとこで, otokode) (പുരുഷ)വേലക്കാരൻ
 • 男友達 (おとこともだち, otokotomodachi) ബോയ്ഫ്രണ്ട്, പുരുഷ സുഹൃത്ത്
 • 男の子 (おとこのこ, otoko no ko) ആൺകുട്ടി
 • 男の人 (おとこのひと, otoko no hito) മുതിർന്ന മനുഷ്യൻ
 • 男役 (おとこやく, otokoyaku) മനുഷ്യന്റെ ചുമതല
 • 男山 (おとこやま, otokoyama) കുത്തനെയുള്ള മല
 • 男湯 (おとこゆ, otokoyu) പുരുഷന്മാർക്കു കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം

കൊറിയൻ[തിരുത്തുക]

ഹഞ്ജ[തിരുത്തുക]


Eumhun:

 • Sound (hangeul): 남 (revised: nam, McCune-Reischauer: nam, Yale: nam)
 • Name (hangeul): 사내()

മാന്ദരിൻ[തിരുത്തുക]

ഹൻ‌ഝി[തിരുത്തുക]

(pinyin nán (nan2), Wade-Giles nan2)

പദങ്ങൾക്ക് ഉദ്ഭവഹേതു[തിരുത്തുക]

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=男&oldid=540561" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്