സംവാദം:ب

Page contents not supported in other languages.
വിഷയം ചേർക്കുക
വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Latest comment: 9 മാസം മുമ്പ് by Sriveenkat in topic Help

Help[തിരുത്തുക]

Hi @Vis M, a small help. Please translate for audio text "Audio (Algeria)" or "Audio (Batna, Algeria)". because the Arabic language have more accents. What you think? Sriveenkat (സംവാദം) 05:16, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2023 (UTC)Reply

Hi. Ofcourse!
  • Audio (Algeria): ശബ്ദം (അൾജീരിയ)
  • Audio (Batna, Algeria): ശബ്ദം (ബാട്ന, അൾജീരിയ)
Is that what you needed? Thanks.Vis M (സംവാദം) 13:05, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2023 (UTC)Reply
@Vis M Yes! Thank you. Iam Just Planning Adding Audio Pronunciations in Malayalam and Tamil Wiktionaries. I found a way to add audio pronunciations from Lingua Libre for (Non-LL bot Wiktionaries) in Manual way. This way simplify a little bit. I will share with you soon as possible as well. Thank you ശ്രീവേങ്കടകൃഷ്ണൻ (സംവാദം) 01:49, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2023 (UTC)Reply
Guide for Add Audio Pronunciation from Lingua Libre (Simple Way), A Simple Way for Add Audio Pronunciations for Non-Lingua Libre Bot Wiktionaries - Gitbook is half-completed now. Thank you ശ്രീവേങ്കടകൃഷ്ണൻ (സംവാദം) 06:14, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2023 (UTC)Reply
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=സംവാദം:ب&oldid=554838" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്