വിക്കിനിഘണ്ടു:സ്വാഗതം

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്വാഗതം! ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ സഹകരിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു ബഹുഭാഷാ സ്വതന്ത്ര നിഘണ്ടുവാണ് വിക്കിനിഘണ്ടു. നിർവചന താളുകളിൽ ആർക്കും തിരുത്തൽ നടത്താം!

എല്ലാ ഭാഷകൾക്കുമായുള്ള ഈ ബഹുഭാഷാ നിഘണ്ടുവിന്റെ മലയാളം പതിപ്പാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്; ഇതിൽ എല്ലാ ഭാഷകളിലെയും എല്ലാ വാക്കുകളും മലയാളത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടതുവശത്തുള്ള സൈഡ്‌ബാറിൽ, വിക്കിനിഘണ്ടുവിൻറെ മറ്റ് ഭാഷാ പതിപ്പുകളിലേക്കുള്ള കണ്ണികകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, അതിൽ നിർവചനങ്ങൾ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഓരോ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനും അതിന്റെ URL-ൽ ഒരു ഭാഷാ കോഡ് ഉണ്ട്, അത് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾക്കായി ഏതു ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതായിരിക്കും.

വിക്കിപീഡിയ എന്ന വിജ്ഞാനകോശത്തിന് കൂട്ടായുള്ള ഒരു പദ്കോശമായി രൂപകല്പന ചെയ്ത വിക്കിനിഘണ്ടു ഒരു സാധാരണ നിഘണ്ടുവിനപ്പുറം വളർന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്:

 • പര്യായനിഘണ്ടു (തീസോറസ്)
 • ഒരു റൈം ഗൈഡ്
 • ശൈലീകോശം (ഫ്രേസ്ഭുക്ക്)
 • ഭാഷാ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
 • വിപുലമായ അനുബന്ധങ്ങൾ

ഒരു വാക്കിന്റെ നിർവചനം മാത്രമല്ല, അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ,

 • പദോൽപ്പത്തികൾ
 • ഉച്ചാരണങ്ങൾ
 • ഉദാഹരണ ഉദ്ധരണികൾ
 • പര്യായങ്ങൾ
 • വിപരീതപദങ്ങൾ
 • വിവർത്തനങ്ങൾ (തർജ്ജമ)
 • സ്പെല്ലിംഗ് വകഭേദങ്ങൾ
 • അക്ഷരവിന്യാസങ്ങളിലെ ശരിയും തെറ്റും

മുതലായവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

2004 ഓഗസ്റ്റ്‌ നാലിന് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മലയാള വിക്കിനിഘണ്ടുവിൽ 1,31,278 നിർവചന താളുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു, നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വളരുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

നിങ്ങൾക്കും തിരുത്താം[തിരുത്തുക]

നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ഈ പദ്ധതി നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വളരെ സജീവമാണ്. അറിവുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഇതിനകം തിരുത്തലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സ്വാഗതം!

തിരുത്തലുകൾ നടത്തുന്നതിന് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല, എന്നാൽ ഈ സൈറ്റിന്റെ പരിപാലനം സുഗമമാക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ലോഗിൻ ചെയ്യുക

ഇതുവരെ അംഗത്വമെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക, ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. വിക്കിനിഘണ്ടു പൂർണമായും സ്വതന്ത്രവും സൗജന്യവുമാണ്.

അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=വിക്കിനിഘണ്ടു:സ്വാഗതം&oldid=549925" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്