വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/സെപ്റ്റംബർ 26

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് സെപ്റ്റംബർ 26
സംശോധനം; നാ
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
  1. ഒരു പ്രമാണത്തിലെ വാക്യം തിരുത്തുക‍.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക