വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/നവംബർ 16

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 16
アフリカ; ജാപ്പനീസ് നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
  1. ആഫ്രിക്ക (“അഫുറിക്ക‍” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം. ഇംഗ്ലീഷ് “Africa” എന്ന വാക്കിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചത്).

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക