വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/ഡിസംബർ 12

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 12
アルジェリア; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അരുജ്യീരിയ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
  1. അൾജീറിയ.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക