തിരിച്ചുവിടൽ താളുകളുടെ പട്ടിക കാണിക്കുക

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 18:49, 13 ജനുവരി 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 'scused →‎ scused
 2. -മാൻ →‎ മാൻ
 3. Calicut Review →‎ കാലിക്കറ്റ്‌ റിവ്യൂ
 4. Case →‎ case
 5. Cigarrette →‎ cigarrette
 6. Classical physics →‎ classical physics
 7. Epithet →‎ epithet
 8. Figure →‎ figure
 9. Fuck →‎ fuck
 10. Futures trading →‎ അവധിവ്യാപാരം
 11. IRR →‎ അന്തരാദായതോത്
 12. Incident →‎ incident
 13. Incidents →‎ incidents
 14. Instance →‎ instance
 15. Intercessor →‎ intercessor
 16. I’ll →‎ I'll
 17. Key →‎ key
 18. Main Page →‎ പ്രധാന താൾ
 19. Metallic currency →‎ metallic currency
 20. Mint →‎ mint
 21. Nomenclature →‎ nomenclature
 22. Occurrence →‎ occurrence
 23. Outlook →‎ outlook
 24. Paeans →‎ paeans
 25. Paper-currency →‎ paper-currency
 26. Process →‎ process
 27. Punishment →‎ punishment
 28. Submit →‎ submit
 29. Taleban →‎ Taliban
 30. Thing →‎ thing
 31. Verbs →‎ verbs
 32. WT:WOD →‎ വിക്കിനിഘണ്ടു:ഇന്നത്തെ വാക്ക്‌
 33. WT:WOTD →‎ വിക്കിനിഘണ്ടു:ഇന്നത്തെ വാക്ക്‌
 34. a bed of roses →‎ bed of roses
 35. a drop in the ocean →‎ drop in the ocean
 36. ad-hoc →‎ ad hoc
 37. apple green →‎ apple-green
 38. back slash →‎ backslash
 39. born with a silver spoon →‎ born with a silver spoon in one's mouth
 40. built in →‎ built-in
 41. can’t →‎ can't
 42. cliche →‎ cliché
 43. didn’t →‎ didn't
 44. doll-play →‎ doll play
 45. fall into something →‎ fall into
 46. fall into sth →‎ fall into
 47. faltu →‎ ফালতু
 48. february →‎ February
 49. florl carpet →‎ floral carpet
 50. folklore; folk tale; folk story →‎ folklore

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:തിരിച്ചുവിടൽ‌പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്