ടെക്‌നോളജി

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ടെക്നോളജി സാങ്കേതികവിദ്യ, വൈദഗ്ദ്ധ്യം, രീതികൾ, ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണം പോലെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദമായ അറിവ് . അടിസ്ഥാനപരമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ വികസനവും ഉപയോഗവും ആണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ. തീ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും, പിന്നീട് നവലിഥി വിപ്ലവം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നതിനും മുൻപുള്ള ചരിത്രാസായാഹ്നം ലഭ്യമായ ആഹാര സ്രോതസുകളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ചക്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം മനുഷ്യരെ തങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സഹായിച്ചു. അച്ചടി, ടെലിഫോൺ, ഇൻറർനെറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ചരിത്രപ്രശ്നങ്ങളിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ ആശയവിനിമയത്തിനും മനുഷ്യർക്കുമായി ആഗോളതലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് ശാരീരിക തടസ്സങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൈനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതിയുടെ പുരോഗതി ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് ആണവ ആയുധങ്ങൾ വരെ വർധിച്ചുവരുന്ന നശീകരണ ശക്തികളുടെ ആയുധങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് നിരവധി ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ വികസിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ (ഇന്നത്തെ ലോക സമ്പദ്ഘടന ഉൾപ്പെടെ) വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ഭൂഗർഭ പരിതസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമാകുന്നതിന് മലിനീകരണവും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും പോലുള്ള അനാവശ്യ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നൊവേറ്റേഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും സാങ്കേതികതയുടെ നൈതികതയുടെ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയര്ത്തുകയും ചെയ്തു. മാനുഷിക ഉൽപാദനക്ഷമതയിൽ കാര്യക്ഷമതയും, ബയോഎത്തിക്കേഷന്റെ വെല്ലുവിളികളും ഉയർന്നുവരുന്നു. ടെക്നോളജിയുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് തത്ത്വചിന്ത സംവാദങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുമോ അതോ മോശമാവുകയോ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. നവ-ലുഡിസം, അരാജാക്കാമൃ മുതലാളിത്തവും സമാനമായ പിന്തിരിപ്പൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വ്യാപനത്തെ വിമർശിക്കുന്നു. ഇത് പരിസ്ഥിതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ജനങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതാണെന്നും വാദിക്കുന്നു. മനുഷ്യസ്വാധീനം, സാങ്കേതിക-പുരോഗമന വീക്ഷണം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളുടെ പ്രോട്ടോകണ്ഡ് സമൂഹത്തെയും മനുഷ്യാവസ്ഥയെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക പുരോഗതി തുടർന്നു.

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ടെക്‌നോളജി&oldid=541382" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്