ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Linedwell

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

Sysop inactivity probe at ml.wiktionary project[തിരുത്തുക]

Dear Linedwell, Thank you for the timely notification regarding inactivity of the Administrators and the intention of global bureaucrats to intervene.

2 points: 1. Although we have not documented a specific page regarding a policy on this subject specifically at ml.wiktionary.org, we do have a built-in policy overseeing system which is generally maintained at ml.wikipedia village pump. As the ml community is a close-nit group of people who share common interests over all ml Wikimedia projects, we have not bothered much to replicate the same documentations at each of the remaining member projects within the scope of ML local community.

2. As for myself, I have been a sysop since the beginning of the ml.wiktionary project. Though within the wikispace, I may appear to be very inactive, I do keep an eye on the project's day to day progress and affairs. Most of our article creations are done in bulk, after gathering and consolidating large list-like content and using bots from particularly designated users. In general, we have a minimum sysop intervention policy at the project.

I intend to retain my sysop position and continue / resume my responsibilities on the project. I also request you to leave my admin status as it is as of now. Thank you.

If necessary, we shall immediately form a policy discussion and documentation on prolonged sysop inactivity issues specifically for ml.wiktionary at its village pump and let you know of the links. ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) (സംവാദം) 15:38, 16 മാർച്ച് 2017 (UTC)[reply]