അകവൽ

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നാ.

അർഥം:

  • കേരാരവം;
  • ഒരു തമിഴ്‌ വൃത്തം (ഓട്ടന്തുള്ളൽ വൃത്തം ഇതിൽനിന്നുണ്ടായി എന്ന്‌ അഭിപ്രായം).

ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അകവൽ&oldid=251387" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്