തിരുത്തുന്ന താൾ:- വിക്കിനിഘണ്ടു:Requests for cleanup (പുതിയ ഉപവിഭാഗം)

Jump to navigation Jump to search

മുന്നറിയിപ്പ്: താങ്കൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. താങ്കൾ തിരുത്തുകളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഐ.പി. വിലാസം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായിരിക്കും. താങ്കൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയോ അംഗത്വമെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുവഴി മറ്റ് ഗുണങ്ങളോടൊപ്പം താങ്കളുടെ തിരുത്തുകൾ ഉപയോക്തൃനാമത്തിലാവും അറിയപ്പെടുക.

മാറ്റങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉപയോഗനിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കാമെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുകയാണ്, ഒപ്പം താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾ, ഇനി പിൻവലിക്കാനാവാത്തവിധം സി.സി.-ബൈ-എസ്.എ. 3.0 അനുവാദപത്രം, ജി.എഫ്.ഡി.എൽ എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും സമ്മതിക്കുന്നു. ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് അനുവാദപത്രത്തിൽ കടപ്പാട് കുറിക്കാൻ ഒരു ഹൈപ്പർലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂ.ആർ.എൽ. മതിയെന്നും താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

റദ്ദാക്കുക തിരുത്തൽ സഹായി (പുതിയ ജാലകത്തിൽ തുറന്നു വരും)
"https://ml.wiktionary.org/wiki/വിക്കിനിഘണ്ടു:Requests_for_cleanup" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്