മൈം (MIME) തിരയൽ

Jump to navigation Jump to search

ഈ താൾ പ്രമാണങ്ങളെ അവയുടെ മൈം (MIME)-തരം അനുസരിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു: നൽകേണ്ടവിധം: പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/ഉപതരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/*, ഉദാ:image/jpeg.

  1. 1 മുതൽ #2 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 2 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (ഡൗൺലോഡ്) Malayalathilezhuthaan.jpg . . 454 × 442 . . 70 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 14:31, 23 നവംബർ 2007
  2. (ഡൗൺലോഡ്) how to change heading.JPG . . 1,440 × 837 . . 67 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 19:11, 13 സെപ്റ്റംബർ 2011

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൈംതിരയൽ/image/jpeg" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്