അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 20:19, 22 ജനുവരി 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പദോൽപ്പത്തി:അറബി‏‎ (373 അംഗങ്ങൾ)
 2. പദോൽപ്പത്തി:പേർഷ്യൻ‏‎ (132 അംഗങ്ങൾ)
 3. സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവുകളോട് കൂടിയ താളുകൾ‏‎ (121 അംഗങ്ങൾ)
 4. ജാപ്പനീസ് words needing attention‏‎ (74 അംഗങ്ങൾ)
 5. French ബഹുവചനങ്ങൾ‏‎ (70 അംഗങ്ങൾ)
 6. നദികൾ‏‎ (65 അംഗങ്ങൾ)
 7. Topical context labels‏‎ (46 അംഗങ്ങൾ)
 8. English past participles‏‎ (40 അംഗങ്ങൾ)
 9. Check translations‏‎ (39 അംഗങ്ങൾ)
 10. Wiktionary pages with incorrect protection templates‏‎ (37 അംഗങ്ങൾ)
 11. term cleanup‏‎ (36 അംഗങ്ങൾ)
 12. Wikipedia protected templates‏‎ (35 അംഗങ്ങൾ)
 13. French verb forms‏‎ (33 അംഗങ്ങൾ)
 14. Ænglisc derivations‏‎ (31 അംഗങ്ങൾ)
 15. Script templates‏‎ (30 അംഗങ്ങൾ)
 16. Form of templates‏‎ (27 അംഗങ്ങൾ)
 17. ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര സ്പെല്ലിംഗുകൾ‏‎ (26 അംഗങ്ങൾ)
 18. Latina derivations‏‎ (24 അംഗങ്ങൾ)
 19. സീനോ-കൊറിയൻ വാക്കുകൾ‏‎ (24 അംഗങ്ങൾ)
 20. "-ies"ൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ബഹുവചനങ്ങൾ‏‎ (22 അംഗങ്ങൾ)
 21. പദോൽപ്പത്തി:ലത്തീൻ‏‎ (20 അംഗങ്ങൾ)
 22. Chemical elements‏‎ (19 അംഗങ്ങൾ)
 23. Country data templates‏‎ (19 അംഗങ്ങൾ)
 24. Slang‏‎ (19 അംഗങ്ങൾ)
 25. User soft redirects‏‎ (19 അംഗങ്ങൾ)
 26. term cleanup/with sc‏‎ (19 അംഗങ്ങൾ)
 27. Pages with template loops‏‎ (18 അംഗങ്ങൾ)
 28. Column templates‏‎ (16 അംഗങ്ങൾ)
 29. Latin script characters‏‎ (16 അംഗങ്ങൾ)
 30. Obsolete‏‎ (16 അംഗങ്ങൾ)
 31. പ്രചാരലുപ്തമായ‏‎ (16 അംഗങ്ങൾ)
 32. English നാമവിശേഷണങ്ങൾ‏‎ (15 അംഗങ്ങൾ)
 33. English ഭൂതകാലരൂപങ്ങൾ‏‎ (15 അംഗങ്ങൾ)
 34. പദോൽപ്പത്തി:ഹിന്ദി‏‎ (15 അംഗങ്ങൾ)
 35. British ഇംഗ്ലീഷ്‏‎ (14 അംഗങ്ങൾ)
 36. Scots plurals‏‎ (14 അംഗങ്ങൾ)
 37. Spanish verb second-person forms‏‎ (14 അംഗങ്ങൾ)
 38. Chinese templates‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 39. Spanish verb informal forms‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 40. Translation table header lacks gloss‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 41. enm derivations‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 42. es ബഹുവചനങ്ങൾ‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 43. Conjugation tags‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 44. Language user templates‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 45. Scots ബഹുവചനങ്ങൾ‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 46. Spanish verb imperative forms‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 47. പരിശോധിക്കേണ്ട വിവർത്തനങ്ങൾ (Spanish)‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 48. Grammar templates‏‎ (11 അംഗങ്ങൾ)
 49. Grammatical context labels‏‎ (11 അംഗങ്ങൾ)
 50. fr ബഹുവചനങ്ങൾ‏‎ (11 അംഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്