വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഭാഷാന്തരപദം[തിരുത്തുക]

ഹാൻ ചിഹ്നം[തിരുത്തുക]

  1. 13 സ്ട്രോക്കുകൾ

ചൈനീസ്[തിരുത്തുക]

 എന്ന പരമ്പരാഗത ലിപിയിലുള്ള അക്ഷരമാണ് ചൈനീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ താളിൽ വിവരിക്കുന്ന 寝 എന്ന അക്ഷരം 寢 എന്നതിന്റെ ലളിതീകരണമാണ്.

ജാപ്പനീസ്[തിരുത്തുക]

കഞ്ജി[തിരുത്തുക]

വായനകൾ[തിരുത്തുക]

  • On: しん (ഷിൻ), ഉദാഹരണം-寝室 (しんしつ) (ഷിൻഷിറ്റ്സു)
  • Kun: 1. (നെ) ഉദാഹരണം- (る) (寝る) (നെരു),

2. (かす) (寝かす) (നെകാസ്)

ക്രിയ[തിരുത്തുക]

(hiragana , romaji നെ)

  1. ഉറങ്ങുക.
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=寝&oldid=546595" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്