ഫലകം:All system messages

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഇത് മീഡിയവിക്കി നാമമേഖലയിൽ ലഭ്യമായ വ്യവസ്ഥാസന്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ആണ്‌. പ്രാമാണികമായ വിധത്തിൽ മീഡിയവിക്കിയുടെ പ്രാദേശീകരണം താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി മീഡിയവിക്കി പ്രാദേശീകരണം, പരിഭാഷാവിക്കി തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിക്കുക.

Name

Default text

Current text

1movedto2
Talk

$1 moved to $2

moved $1 to $2

Monobook.css
Talk

/* edit this file to customize the monobook skin for the entire site */

/*

CSS for Monobook skin only[തിരുത്തുക]

Notice to Administrators!

Any changes to Monobook.css or Common.css should be first proposed to Wikipedia:Village Pump.

Furthermore, changes should probably be made in MediaWiki:Common.css rather than this page, unless there is no effect in MediaWiki:Common.css.

*/

/*Link FA എന്ന ഫലകം പ്രവർത്തിയ്ക്കാൻ ഈ ക്ലാസ്‌ വേണം*/

li.FA {
 list-style-image: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d4/Monobook-bullet-star.png");
}


/* .toccolours added here because version in 
  monobook/main.css wasn't being used by the print style */
.toccolours { 
  border:1px solid #aaa;
  background-color:#f9f9f9;
  padding:5px;
  font-size: 95%;
}
/*
*/

about
Talk

About

വിവരണം

aboutpage
Talk

Wiktionary:About

Project:വിവരണം

aboutwikipedia
Talk

About Wiktionary

⧼Aboutwikipedia⧽

accesskey-addsection
Talk

+

⧼Accesskey-addsection⧽

accesskey-anontalk
Talk

n

⧼Accesskey-anontalk⧽

accesskey-anonuserpage
Talk

.

⧼Accesskey-anonuserpage⧽

accesskey-article
Talk

a

⧼Accesskey-article⧽

accesskey-compareselectedversions
Talk

v

v

accesskey-contributions
Talk

<accesskey-contributions>

⧼Accesskey-contributions⧽

accesskey-currentevents
Talk

<accesskey-currentevents>

⧼Accesskey-currentevents⧽

accesskey-delete
Talk

d

⧼Accesskey-delete⧽

accesskey-edit
Talk

e

⧼Accesskey-edit⧽

accesskey-emailuser
Talk

<accesskey-emailuser>

⧼Accesskey-emailuser⧽

accesskey-help
Talk

<accesskey-help>

⧼Accesskey-help⧽

accesskey-history
Talk

h

⧼Accesskey-history⧽

accesskey-login
Talk

o

⧼Accesskey-login⧽

accesskey-logout
Talk

o

⧼Accesskey-logout⧽

accesskey-mainpage
Talk

z

⧼Accesskey-mainpage⧽

accesskey-minoredit
Talk

i

i

accesskey-move
Talk

m

⧼Accesskey-move⧽

accesskey-mycontris
Talk

y

⧼Accesskey-mycontris⧽

accesskey-mytalk
Talk

n

⧼Accesskey-mytalk⧽

accesskey-portal
Talk

<accesskey-portal>

⧼Accesskey-portal⧽

accesskey-preferences
Talk

<accesskey-preferences>

⧼Accesskey-preferences⧽

accesskey-preview
Talk

p

p

accesskey-protect
Talk

=

⧼Accesskey-protect⧽

accesskey-randompage
Talk

x

⧼Accesskey-randompage⧽

accesskey-recentchanges
Talk

r

⧼Accesskey-recentchanges⧽

accesskey-recentchangeslinked
Talk

c

⧼Accesskey-recentchangeslinked⧽

accesskey-save
Talk

s

s

accesskey-search
Talk

f

f

accesskey-sitesupport
Talk

<accesskey-sitesupport>

⧼Accesskey-sitesupport⧽

accesskey-specialpage
Talk

<accesskey-specialpage>

⧼Accesskey-specialpage⧽

accesskey-specialpages
Talk

q

⧼Accesskey-specialpages⧽

accesskey-talk
Talk

t

⧼Accesskey-talk⧽

accesskey-undelete
Talk

d

⧼Accesskey-undelete⧽

accesskey-unwatch
Talk

w

⧼Accesskey-unwatch⧽

accesskey-upload
Talk

u

s

accesskey-userpage
Talk

.

⧼Accesskey-userpage⧽

accesskey-viewsource
Talk

e

⧼Accesskey-viewsource⧽

accesskey-watch
Talk

w

w

accesskey-watchlist
Talk

l

⧼Accesskey-watchlist⧽

accesskey-whatlinkshere
Talk

b

⧼Accesskey-whatlinkshere⧽

accmailtext
Talk

The Password for '$1' has been sent to $2.

$1 എന്ന ഉപയോക്താവിനുള്ള ക്രമരഹിതമായി നിർമ്മിച്ച രഹസ്യവാക്ക് $2 എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷം ഇത് രഹസ്യവാക്ക് മാറ്റുക എന്ന താളിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ്.

accmailtitle
Talk

Password sent.

രഹസ്യവാക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു.

actioncomplete
Talk

Action complete

പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു

addedwatch
Talk

Added to watchlist

⧼Addedwatch⧽

addedwatchtext
Talk

The page "$1" has been added to your [[Special:Watchlist|watchlist]]. Future changes to this page and its associated Talk page will be listed there, and the page will appear '''bolded''' in the [[Special:Recentchanges|list of recent changes]] to make it easier to pick out.

<p>If you want to remove the page from your watchlist later, click "Stop watching" in the sidebar.

താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് "$1" എന്ന ഈ താളും അതിന്റെ സംവാദത്താളും ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

addsection
Talk

+

+

administrators
Talk

Wiktionary:Administrators

⧼Administrators⧽

affirmation
Talk

I affirm that the copyright holder of this file agrees to license it under the terms of the $1.

⧼Affirmation⧽

all
Talk

all

⧼All⧽

allmessages
Talk

All system messages

സന്ദേശസഞ്ചയം

allmessagestext
Talk

This is a list of all system messages available in the MediaWiki: namespace.

ഇത് മീഡിയവിക്കി നാമമേഖലയിൽ ലഭ്യമായ വ്യവസ്ഥാസന്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ആണ്‌. പ്രാമാണികമായ വിധത്തിൽ മീഡിയവിക്കിയുടെ പ്രാദേശീകരണം താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി മീഡിയവിക്കി പ്രാദേശീകരണം, പരിഭാഷാവിക്കി തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിക്കുക.

allpages
Talk

All pages

എല്ലാ താളുകളും

alphaindexline
Talk

$1 to $2

⧼Alphaindexline⧽

alreadyloggedin
Talk

<font color=red><b>User $1, you are already logged in!</b></font><br />

⧼Alreadyloggedin⧽

alreadyrolled
Talk

Cannot rollback last edit of [[$1]] by [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|Talk]]); someone else has edited or rolled back the page already.

Last edit was by [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Talk]]).

$1 എന്ന താളിൽ $2 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ മുൻപ്രാപനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. മറ്റാരോ താൾ തിരുത്തുകയോ മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

താളിലെ അവസാന തിരുത്തൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് $3 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ആണ്.

ancientpages
Talk

Oldest pages

ഏറ്റവും പഴയ താളുകൾ

and
Talk

and

ഒപ്പം

anontalk
Talk

Talk for this IP

സംവാദം

anontalkpagetext
Talk


''This is the discussion page for an anonymous user who has not created an account yet or who does not use it. We therefore have to use the numerical [[IP address]] to identify him/her. Such an IP address can be shared by several users. If you are an anonymous user and feel that irrelevant comments have been directed at you, please [[Special:Userlogin|create an account or log in]] to avoid future confusion with other anonymous users.''

ഇതുവരെ അംഗത്വം എടുക്കാതിരിക്കുകയോ, നിലവിലുള്ള അംഗത്വം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അജ്ഞാത ഉപയോക്താവിന്റെ സം‌വാദം താളാണിത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അക്കരൂപത്തിലുള്ള ഐ.പി. വിലാസം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു ഐ.പി. വിലാസം പല ഉപയോക്താക്കൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടാവാം. താങ്കൾ ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ച ഒരു അജ്ഞാത ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ ഇതര ഉപയോക്താക്കളുമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ദയവായി ഒരു അംഗത്വമെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുക.

anonymous
Talk

Anonymous user(s) of Wiktionary

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിലെ അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കൾ

article
Talk

Content page

വ്യാഖ്യാനം

articleexists
Talk

A page of that name already exists, or the name you have chosen is not valid. Please choose another name.

ഈ പേരിൽ മറ്റൊരു താൾ $1 എന്ന് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത തലക്കെട്ട് സ്വീകാര്യമല്ല. ദയവായി മറ്റൊരു തലക്കെട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

articlepage
Talk

View content page

നിർവചനം കാണുക

asksql
Talk

SQL query

⧼Asksql⧽

asksqltext
Talk

Use the form below to make a direct query of the database. Use single quotes ('like this') to delimit string literals. This can often add considerable load to the server, so please use this function sparingly.

⧼Asksqltext⧽

autoblocker
Talk

Autoblocked because you share an IP address with "$1". Reason "$2".

താങ്കളുടെ ഐ.പി. വിലാസം "$1" എന്ന ഉപയോക്താവ് ഈ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും പ്രസ്തുത ഉപയോക്താവിനെ വിക്കിയിൽ നിന്നു തടയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്‌. അതിനാൽ താങ്കളും യാന്ത്രികമായി തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. $1 എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ തടയലിനു സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാരണം "$2" എന്നാണ്‌

badarticleerror
Talk

This action cannot be performed on this page.

താങ്കൾ ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ താളിൽ സാദ്ധ്യമല്ല

badfilename
Talk

Image name has been changed to "$1".

പ്രമാണത്തിന്റെ പേര് "$1" എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

badfiletype
Talk

".$1" is not a recommended image file format.

⧼Badfiletype⧽

badipaddress
Talk

Invalid IP address

അസാധുവായ ഐ.പി. വിലാസം.

badquery
Talk

Badly formed search query

⧼Badquery⧽

badquerytext
Talk

We could not process your query. This is probably because you have attempted to search for a word fewer than three letters long, which is not yet supported. It could also be that you have mistyped the expression, for example "fish and and scales". Please try another query.

⧼Badquerytext⧽

badretype
Talk

The passwords you entered do not match.

താങ്കൾ നൽകിയ രഹസ്യവാക്കുകൾ ഒത്തുപോകുന്നില്ല.

badtitle
Talk

Bad title

അസാധുവായ തലക്കെട്ട്

badtitletext
Talk

The requested page title was invalid, empty, or an incorrectly linked inter-language or inter-wiki title.

താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ട തലക്കെട്ടുള്ള ഒരു താൾ നിലവിലില്ല. ഇതു തെറ്റായി അന്തർഭാഷാ/അന്തർവിക്കി കണ്ണി ചെയ്യപ്പെട്ടതു മൂലമോ, തലക്കെട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കരുതാത്ത അക്ഷരരൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതു മൂലമോ സംഭവിച്ചതായിരിക്കാം.

blanknamespace
Talk

(Main)

(വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ)

blockedtext
Talk

Your user name or IP address has been blocked by $1. The reason given is this:<br />''$2''<p>You may contact $1 or one of the other [[Wiktionary:Administrators|administrators]] to discuss the block.

Note that you may not use the "email this user" feature unless you have a valid email address registered in your [[Special:Preferences|user preferences]].

Your IP address is $3. Please include this address in any queries you make.

താങ്കളുടെ ഉപയോക്തൃനാമത്തേയോ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ.പി. വിലാസത്തേയോ ഈ വിക്കി തിരുത്തുന്നതിൽ നിന്നു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു

$1 ആണ് ഈ തടയൽ നടത്തിയത്. $2 എന്നതാണു് അതിനു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാരണം.

 • തടയലിന്റെ തുടക്കം: $8
 • തടയലിന്റെ കാലാവധി: $6
 • തടയപ്പെട്ട ഉപയോക്താവ്: $7

ഈ തടയലിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്ക് $1 എന്ന ഉപയോക്താവിനേയോ മറ്റ് കാര്യനിർവാഹകരെയോ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്കളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ താങ്കൾ സാധുവായ ഇമെയിൽ വിലാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതു അയക്കുന്നതിൽ നിന്നു താങ്കൾ തടയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, "ഈ ഉപയോക്താവിനു ഇമെയിൽ അയക്കുക" എന്ന സം‌വിധാനം ഉപയോഗിച്ച് താങ്കൾക്ക് മറ്റുപയോക്താക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടാം. താങ്കളുടെ നിലവിലുള്ള ഐ.പി. വിലാസം $3 ഉം, താങ്കളുടെ തടയൽ ഐ.ഡി. #$5 ഉം ആണ്. ഇവ രണ്ടും താങ്കൾ കാര്യനിർവാഹകനെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ചേർക്കുക.

blockedtitle
Talk

User is blocked

ഉപയോക്താവിനെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു

blockip
Talk

Block user

ഉപയോക്താവിനെ തടയുക

blockipsuccesssub
Talk

Block succeeded

തടയൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു

blockipsuccesstext
Talk

"$1" has been blocked. <br />See [[Special:Ipblocklist|IP block list]] to review blocks.

$1 എന്ന ഉപയോക്താവിനെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
തടയൽ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തടയൽ പട്ടിക കാണുക.

blockiptext
Talk

Use the form below to block write access from a specific IP address or username. This should be done only only to prevent vandalism, and in accordance with [[Wiktionary:Policy|policy]]. Fill in a specific reason below (for example, citing particular pages that were vandalized).

ഏതെങ്കിലും ഐ.പി. വിലാസത്തേയോ ഉപയോക്താവിനേയോ തടയുവാൻ താഴെയുള്ള ഫോം ഉപയോഗിക്കുക. വിക്കിയുടെ നയം അനുസരിച്ച് നശീകരണപ്രവർത്തനം തടയാൻ മാത്രമേ ഇതു ചെയ്യാവൂ. തടയാനുള്ള വ്യക്തമായ കാരണം (ഏതു താളിലാണു നശീകരണപ്രവർത്തനം നടന്നത് എന്നതടക്കം) താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. സി.ഐ.ഡി.ആർ. എഴുത്തുരീതി ഉപയോഗിച്ച് താങ്കൾക്ക് ഐ.പി. റേഞ്ചുകൾ തടയാൻ കഴിയുന്നതാണ്; /$1 ആണ് ഐ.പി.v4-നു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ റേഞ്ച്, /$2 ആണ് ഐ.പി.v6-നു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ റേഞ്ച്.

blocklink
Talk

block

തടയുക

blocklistline
Talk

$1, $2 blocked $3 (expires $4)

⧼Blocklistline⧽

blocklogentry
Talk

blocked "$1" with an expiry time of $2

$2 കാലത്തേക്കു $1 എന്ന അംഗത്വത്തെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു $3

blocklogpage
Talk

Block_log

തടയൽ രേഖ

blocklogtext
Talk

This is a log of user blocking and unblocking actions. Automatically blocked IP addresses are not be listed. See the [[Special:Ipblocklist|IP block list]] for the list of currently operational bans and blocks.

ഉപയോക്താക്കളെ തടഞ്ഞതിന്റേയും, പുനഃപ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയതിന്റേയും രേഖകൾ താഴെ കാണാം. സ്വയം തടയപ്പെടുന്ന ഐ.പി. വിലാസങ്ങൾ ഈ പട്ടികയിലില്ല. തടയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയുടെ പട്ടിക എന്ന താളിൽ നിലവിലുള്ള നിരോധനങ്ങളേയും തടയലുകളേയും കാണാവുന്നതാണ്.

bold_sample
Talk

Bold text

⧼Bold_sample⧽

bold_tip
Talk

Bold text

⧼Bold_tip⧽

booksources
Talk

Book sources

പുസ്തക സ്രോതസ്സുകൾ

booksourcetext
Talk

Below is a list of links to other sites that sell new and used books, and may also have further information about books you are looking for.Wiktionary is not affiliated with any of these businesses, and this list should not be construed as an endorsement.

⧼Booksourcetext⧽

brokenredirects
Talk

Broken Redirects

മുറിഞ്ഞ തിരിച്ചുവിടലുകൾ

brokenredirectstext
Talk

The following redirects link to a non-existing pages.

താഴെക്കാണുന്ന തിരിച്ചുവിടലുകൾ നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളിലേയ്ക്കാണ്‌:

bugreports
Talk

Bug reports

⧼Bugreports⧽

bugreportspage
Talk

Wiktionary:Bug_reports

⧼Bugreportspage⧽

bureaucratlog
Talk

Bureaucrat_log

⧼Bureaucratlog⧽

bureaucratlogentry
Talk

Rights for user "$1" set "$2"

⧼Bureaucratlogentry⧽

bureaucrattext
Talk

The action you have requested can only be performed by sysops with "bureaucrat" status.

⧼Bureaucrattext⧽

bureaucrattitle
Talk

Bureaucrat access required

⧼Bureaucrattitle⧽

bydate
Talk

by date

ദിനക്രമത്തിൽ

byname
Talk

by name

⧼Byname⧽

bysize
Talk

by size

⧼Bysize⧽

cachederror
Talk

The following is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

⧼Cachederror⧽

cancel
Talk

Cancel

റദ്ദാക്കുക

cannotdelete
Talk

Could not delete the page or image specified. (It may have already been deleted by someone else.)

"$1" എന്ന താൾ അഥവാ പ്രമാണം നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതു മിക്കവാറും മറ്റാരെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം.

cantrollback
Talk

Cannot revert edit; last contributor is only author of this page.

തിരുത്ത് തിരസ്കരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒരു ഉപയോക്താവ് മാത്രമാണ് ഈ താളിൽ സം‌ഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

categories
Talk

Categories

വർഗ്ഗങ്ങൾ

category
Talk

category

⧼Category⧽

category_header
Talk

Articles in category "$1"

"$1" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

changepassword
Talk

Change password

രഹസ്യവാക്ക് മാറ്റുക

changes
Talk

changes

⧼Changes⧽

columns
Talk

Columns

⧼Columns⧽

commentedit
Talk

(comment)

⧼Commentedit⧽

compareselectedversions
Talk

Compare selected versions

തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക

confirm
Talk

Confirm

സ്ഥിരീകരിക്കുക

confirmcheck
Talk

Yes, I really want to delete this.

⧼Confirmcheck⧽

confirmdelete
Talk

Confirm delete

⧼Confirmdelete⧽

confirmdeletetext
Talk

You are about to permanently delete a page or image along with all of its history from the database. Please confirm that you intend to do this, that you understand the consequences, and that you are doing this in accordance with [[Wiktionary:Policy]].

താങ്കൾ ഒരു താൾ അതിന്റെ നാൾവഴിയടക്കം മായ്ക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ചെയ്തിയുടെ പരിണതഫലം താങ്കൾക്കറിയാമെന്നും, ഈ നടപടി വിക്കിയുടെ നയം അനുസരിച്ചാണു ചെയ്യുന്നതെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.

confirmprotect
Talk

Confirm protection

⧼Confirmprotect⧽

confirmprotecttext
Talk

Do you really want to protect this page?

⧼Confirmprotecttext⧽

confirmunprotect
Talk

Confirm unprotection

⧼Confirmunprotect⧽

confirmunprotecttext
Talk

Do you really want to unprotect this page?

⧼Confirmunprotecttext⧽

contextchars
Talk

Characters of context per line

⧼Contextchars⧽

contextlines
Talk

Lines to show per hit

⧼Contextlines⧽

contribslink
Talk

contribs

സംഭാവനകൾ

contribsub
Talk

For $1

⧼Contribsub⧽

contributions
Talk

User contributions

User contributions

copyright
Talk

Content is available under $1.

പ്രത്യേകം പറയാത്ത പക്ഷം ഉള്ളടക്കം $1 പ്രകാരം ലഭ്യം.

copyrightpage
Talk

Wiktionary:Copyrights

വിക്കിനിഘണ്ടു:പകർപ്പവകാശം

copyrightpagename
Talk

Wiktionary copyright

⧼Copyrightpagename⧽

copyrightwarning
Talk

Please note that all contributions to Wiktionary are considered to be released under the GNU Free Documentation License (see $1 for details). If you don't want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then don't submit it here.<br /> You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. <strong>DO NOT SUBMIT COPYRIGHTED WORK WITHOUT PERMISSION!</strong>

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളെല്ലാം $2 പ്രകാരം സ്വതന്ത്രമാണ് (വിശദാംശങ്ങൾക്ക് $1 കാണുക). താങ്കൾ എഴുതുന്ന ലേഖനം തിരുത്തപ്പെടുന്നതിലോ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതിലോ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലേഖനമെഴുതാതിരിക്കുക.

ഈ ലേഖനം താങ്കൾത്തന്നെ എഴുതിയതാണെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ പകർപ്പവകാശനിയമങ്ങളുടെ പരിധിയിലില്ലാത്ത ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്ന് പകർത്തിയതാണെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.

പകർപ്പവകാശ സംരക്ഷണമുള്ള സൃഷ്ടികൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത്.

couldntremove
Talk

Couldn't remove item '$1'...

⧼Couldntremove⧽

createaccount
Talk

Create new account

അംഗത്വമെടുക്കുക

createaccountmail
Talk

by email

തൽക്കാലം ക്രമരഹിതമായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു രഹസ്യവാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും അത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്കയക്കുകയും ചെയ്യുക

cur
Talk

cur

ഇപ്പോൾ

currentevents
Talk

Current events

സമകാലികം

currentrev
Talk

Current revision

ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം

databaseerror
Talk

Database error

ഡാറ്റാബേസ് പിഴവ്

dateformat
Talk

Date format

⧼Dateformat⧽

dberrortext
Talk

A database query syntax error has occurred. This could be because of an illegal search query (see $5), or it may indicate a bug in the software. The last attempted database query was: <blockquote><tt>$1</tt></blockquote> from within function "<tt>$2</tt>". MySQL returned error "<tt>$3: $4</tt>".

⧼Dberrortext⧽

dberrortextcl
Talk

A database query syntax error has occurred. The last attempted database query was: "$1" from within function "$2". MySQL returned error "$3: $4".

⧼Dberrortextcl⧽

deadendpages
Talk

Dead-end pages

അന്തർ വിക്കി കണ്ണിയാൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത താളുകൾ

debug
Talk

Debug

⧼Debug⧽

defaultns
Talk

Search in these namespaces by default:

⧼Defaultns⧽

defemailsubject
Talk

Wiktionary e-mail

"$1" എന്ന ഉപയോക്താവ് അയച്ച വിക്കിനിഘണ്ടു ഇമെയിൽ

delete
Talk

Delete

മായ്ക്കുക

deletecomment
Talk

Reason for deletion

കാരണം:

deletedarticle
Talk

deleted "$1"

deleted "$1"

deletedtext
Talk

"$1" has been deleted. See $2 for a record of recent deletions.

"$1" മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയതായി നടന്ന മായ്ക്കലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ $2 ഉപയോഗിച്ച് കാണാം.

deleteimg
Talk

del

⧼Deleteimg⧽

deletepage
Talk

Delete page

താൾ മായ്ക്കുക

deletesub
Talk

(Deleting "$1")

⧼Deletesub⧽

deletethispage
Talk

Delete this page

ഈ താൾ നീക്കം ചെയ്യുക

deletionlog
Talk

deletion log

മായ്ക്കൽ രേഖ

dellogpage
Talk

Deletion_log

മായ്ക്കൽ രേഖ

dellogpagetext
Talk

Below is a list of the most recent deletions. All times shown are server time (UTC). <ul> </ul>

സമീപകാലത്ത് മായ്ക്കപ്പെട്ട താളുകളുടെ പട്ടിക താഴെ കാണാം.

developerspheading
Talk

For developer use only

⧼Developerspheading⧽

developertext
Talk

The action you have requested can only be performed by users with "developer" status. See $1.

⧼Developertext⧽

developertitle
Talk

Developer access required

⧼Developertitle⧽

diff
Talk

diff

മാറ്റം

difference
Talk

(Difference between revisions)

⧼Difference⧽

disambiguations
Talk

Disambiguation pages

⧼Disambiguations⧽

disambiguationspage
Talk

Wiktionary:Links_to_disambiguating_pages

⧼Disambiguationspage⧽

disambiguationstext
Talk

The following pages link to a <i>disambiguation page</i>. They should link to the appropriate topic instead.<br />A page is treated as dismbiguation if it is linked from $1.<br />Links from other namespaces are <i>not</i> listed here.

⧼Disambiguationstext⧽

disclaimerpage
Talk

Wiktionary:General_disclaimer

Project:പൊതുനിരാകരണം

disclaimers
Talk

Disclaimers

നിരാകരണങ്ങൾ

doubleredirects
Talk

Double Redirects

ഇരട്ട തിരിച്ചുവിടലുകൾ

doubleredirectstext
Talk

<b>Attention:</b> This list may contain false positives. That usually means there is additional text with links below the first #REDIRECT.<br /> Each row contains links to the first and second redirect, as well as the first line of the second redirect text, usually giving the "real" target page, which the first redirect should point to.

ഈ താളിൽ ഒരു തിരിച്ചുവിടലിൽ നിന്നും മറ്റു തിരിച്ചുവിടൽ താളുകളിലേയ്ക്ക് പോകുന്ന താളുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓരോ വരിയിലും ഒന്നാമത്തേയും രണ്ടാമത്തേയും തിരിച്ചുവിടൽ താളിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും, രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചുവിടൽ താളിൽ നിന്നു ശരിയായ ലക്ഷ്യതാളിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വെട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ ശരിയാക്കിയവയാണ്.

edit
Talk

Edit

തിരുത്തുക

editcomment
Talk

The edit comment was: "<i>$1</i>".

തിരുത്തലിന്റെ ചുരുക്കം: $1 എന്നായിരുന്നു.

editconflict
Talk

Edit conflict: $1

തിരുത്തൽ സമരസപ്പെടായ്ക: $1

editcurrent
Talk

Edit the current version of this page

⧼Editcurrent⧽

edithelp
Talk

Editing help

തിരുത്തൽ സഹായി

edithelppage
Talk

Help:Editing

https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Editing_pages

editing
Talk

Editing $1

തിരുത്തുന്ന താൾ: $1

editingold
Talk

<strong>WARNING: You are editing an out-of-date revision of this page. If you save it, any changes made since this revision will be lost.</strong>

മുന്നറിയിപ്പ്: താങ്കൾ ഈ താളിന്റെ ഒരു പഴയ പതിപ്പാണ്‌ തിരുത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ സേവ് ചെയ്താൽ ഈ പതിപ്പിനു ശേഷം വന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടമാകും.

editsection
Talk

edit

തിരുത്തുക

editthispage
Talk

Edit this page

ഈ താൾ തിരുത്തുക

emailflag
Talk

Disable e-mail from other users

⧼Emailflag⧽

emailforlost
Talk

Fields marked with a star (*) are optional. Storing an email address enables people to contact you through the website without you having to reveal your email address to them, and it can be used to send you a new password if you forget it.<br /><br />Your real name, if you choose to provide it, will be used for giving you attribution for your work.

⧼Emailforlost⧽

emailfrom
Talk

From

ദാതാവ്:

emailmessage
Talk

Message

സന്ദേശം:

emailpage
Talk

E-mail user

⧼Emailpage⧽

emailpagetext
Talk

If this user has entered a valid e-mail address in his or her user preferences, the form below will send a single message. The e-mail address you entered in your user preferences will appear as the "From" address of the mail, so the recipient will be able to reply.

താഴെ കാണുന്ന ഫോം ഈ ഉപയോക്താവിന്‌ ഇമെയിൽ അയക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഉപയോക്താവിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ വിലാസം "ദാതാവ്" ആയി വരുന്നതാണ്‌, അതുകൊണ്ട് സ്വീകർത്താവിന്‌ താങ്കൾക്ക് നേരിട്ട് മറുപടി അയക്കാൻ കഴിയും.

emailsend
Talk

Send

അയക്കൂ

emailsent
Talk

E-mail sent

ഇമെയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു

emailsenttext
Talk

Your e-mail message has been sent.

താങ്കളുടെ ഇമെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

emailsubject
Talk

Subject

വിഷയം:

emailto
Talk

To

സ്വീകർത്താവ്:

emailuser
Talk

E-mail this user

ഈ ഉപയോക്താവിനു ഇമെയിൽ അയക്കുക

enterlockreason
Talk

Enter a reason for the lock, including an estimate of when the lock will be released

ഡാറ്റാബേസ് ബന്ധിക്കുവാനുള്ള കാരണം സൂചിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം എപ്പോഴാണ്‌ ബന്ധനം അഴിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും രേഖപ്പെടുത്തുക.

error
Talk

Error

പിഴവ്

errorpagetitle
Talk

Error

പിഴവ്

exbeforeblank
Talk

content before blanking was:

ശൂന്യമാക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഉള്ളടക്കം: '$1'

exblank
Talk

page was empty

⧼Exblank⧽

excontent
Talk

content was:

ഉള്ളടക്കം: '$1'

explainconflict
Talk

Someone else has changed this page since you started editing it. The upper text area contains the page text as it currently exists. Your changes are shown in the lower text area. You will have to merge your changes into the existing text. <b>Only</b> the text in the upper text area will be saved when you press "Save page". <p>

താങ്കൾ തിരുത്താൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഈ താൾ മറ്റാരോ തിരുത്തി സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നിലവിലുള്ള ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുന്നു. താങ്കൾ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ താഴെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിൽ കാണിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ മാറ്റങ്ങൾ മുകളിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് സം‌യോജിപ്പിക്കുക. താങ്കൾ സേവ് ചെയ്യുക എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ മുകളിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിലുള്ള എഴുത്തുകൾ മാത്രമേ സേവ് ആവുകയുള്ളൂ.

export
Talk

Export pages

താളുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുക

exportcuronly
Talk

Include only the current revision, not the full history

നിലവിലുള്ള പതിപ്പ് മാത്രം ചേർക്കുക, പൂർണ്ണ തിരുത്തൽ ചരിത്രം വേണ്ട

exporttext
Talk

You can export the text and editing history of a particular page or set of pages wrapped in some XML; this can then be imported into another wiki running MediaWiki software, transformed, or just kept for your private amusement.

ഒരു പ്രത്യേക താളിന്റേയോ താളുകളുടെ ഗണത്തിലേയോ എഴുത്തും നാൾവഴിയും എക്സ്.എം.എല്ലിൽ പൊതിഞ്ഞ് താങ്കൾക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് മീഡിയവിക്കി ഉപയോഗിച്ചുള്ള മറ്റൊരു വിക്കിയിൽ ഇറക്കുമതി താൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

താളുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടിയിൽ തലക്കെട്ടുകൾ, ഒരു വരിയിൽ ഒന്നു വീതം നൽകി, എല്ലാ നാൾപ്പതിപ്പും വേണോ അവസാനത്തെ തിരുത്തലിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള പതിപ്പ് മാത്രം മതിയോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകുക.

പിന്നീട് ഇതിനായി താങ്കൾക്ക് ഒരു കണ്ണി, ഉദാഹരണത്തിന് "പ്രധാന താൾ" എന്ന താളിന് പ്രത്യേകം:കയറ്റുമതി/പ്രധാന താൾ, ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

extlink_sample
Talk

http://www.example.com link title

⧼Extlink_sample⧽

extlink_tip
Talk

External link (remember http:// prefix)

⧼Extlink_tip⧽

faq
Talk

FAQ

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

faqpage
Talk

Wiktionary:FAQ

Project:പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

feedlinks
Talk

Feed:

⧼Feedlinks⧽

filecopyerror
Talk

Could not copy file "$1" to "$2".

"$1" എന്ന പ്രമാണം "$2" എന്നതിലേയ്ക്ക് പകർത്താൻ സാധിച്ചില്ല.

filedeleteerror
Talk

Could not delete file "$1".

"$1" നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല.

filedesc
Talk

Summary

ചുരുക്കം

filename
Talk

Filename

പ്രമാണത്തിന്റെ പേര്

filenotfound
Talk

Could not find file "$1".

"$1" എന്ന പ്രമാണം കണ്ടെത്താനായില്ല.

filerenameerror
Talk

Could not rename file "$1" to "$2".

പ്രമാണം "$1", "$2" എന്ന തലക്കെട്ടിലേയ്ക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല.

filesource
Talk

Source

സ്രോതസ്സ്:

filestatus
Talk

Copyright status

പകർപ്പവകാശത്തിന്റെ സ്ഥിതി:

fileuploaded
Talk

File "$1" uploaded successfully. Please follow this link: $2 to the description page and fill in information about the file, such as where it came from, when it was created and by whom, and anything else you may know about it.

⧼Fileuploaded⧽

formerror
Talk

Error: could not submit form

പിഴവ്: ഫോം സമർപ്പിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ല

fromwikipedia
Talk

From Wiktionary

⧼Fromwikipedia⧽

getimagelist
Talk

fetching image list

⧼Getimagelist⧽

go
Talk

Go

പോകൂ

googlesearch
Talk

<!-- SiteSearch Google --> <FORM method=GET action="http://www.google.com/search"> <TABLE bgcolor="#FFFFFF"><tr><td> <A HREF="http://www.google.com/"> <IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" border="0" ALT="Google"></A> </td> <td> <INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value="$1"> <INPUT type=submit name=btnG VALUE="Google Search"> <font size=-1> <input type=hidden name=domains value="http://ml.wiktionary.org"><br /><input type=radio name=sitesearch value=""> WWW <input type=radio name=sitesearch value="http://ml.wiktionary.org" checked> http://ml.wiktionary.org <br /> <input type='hidden' name='ie' value='$2'> <input type='hidden' name='oe' value='$2'> </font> </td></tr></TABLE> </FORM> <!-- SiteSearch Google -->

<form method="get" action="//www.google.com/search" id="googlesearch"> <input type="hidden" name="domains" value="//ml.wiktionary.org" /> <input type="hidden" name="num" value="50" /> <input type="hidden" name="ie" value="$2" /> <input type="hidden" name="oe" value="$2" />

<input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="$1" /> <input type="submit" name="btnG" value="$3" />

<input type="radio" name="sitesearch" id="gwiki" value="//ml.wiktionary.org" checked="checked" /><label for="gwiki">വിക്കിനിഘണ്ടു</label> <input type="radio" name="sitesearch" id="gWWW" value="" /><label for="gWWW">WWW</label>

</form>

guesstimezone
Talk

Fill in from browser

സമയവ്യത്യാസം ബ്രൗസറിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കൂ

headline_sample
Talk

Headline text

⧼Headline_sample⧽

headline_tip
Talk

Level 2 headline

⧼Headline_tip⧽

help
Talk

Help

സഹായം

helppage
Talk

Help:Contents

https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents

hide
Talk

hide

മറയ്ക്കുക

hidetoc
Talk

hide

മറയ്ക്കുക

hist
Talk

hist

നാൾവഴി

histlegend
Talk

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.<br/> Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

history
Talk

Page history

നാൾവഴി

history_short
Talk

History

നാൾവഴി

historywarning
Talk

Warning: The page you are about to delete has a history:

മുന്നറിയിപ്പ്: താങ്കൾ മായ്ക്കുവാൻ പോകുന്ന താളിനു $1 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ ഉള്ള നാൾവഴി ഉണ്ട്:

hr_tip
Talk

Horizontal line (use sparingly)

⧼Hr_tip⧽

ignorewarning
Talk

Ignore warning and save file anyway.

മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് പ്രമാണം സേവ് ചെയ്യുക

ilshowmatch
Talk

Show all images with names matching

⧼Ilshowmatch⧽

ilsubmit
Talk

Search

തിരയൂ

image_sample
Talk

Example.jpg

⧼Image_sample⧽

image_tip
Talk

Embedded image

⧼Image_tip⧽

imagelinks
Talk

Image links

പ്രമാണത്തിന്റെ ഉപയോഗം

imagelist
Talk

Image list

⧼Imagelist⧽

imagelisttext
Talk

Below is a list of $1 images sorted $2.

$2 നൽകിയിട്ടുള്ള $1 പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ കാണാം.

imagepage
Talk

View image page

പ്രമാണ താൾ കാണുക

imagereverted
Talk

Revert to earlier version was successful.

⧼Imagereverted⧽

imgdelete
Talk

del

⧼Imgdelete⧽

imgdesc
Talk

desc

⧼Imgdesc⧽

imghistlegend
Talk

Legend: (cur) = this is the current image, (del) = delete this old version, (rev) = revert to this old version. <br /><i>Click on date to see image uploaded on that date</i>.

⧼Imghistlegend⧽

imghistory
Talk

Image history

⧼Imghistory⧽

imglegend
Talk

Legend: (desc) = show/edit image description.

⧼Imglegend⧽

import
Talk

Import pages

താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക

importfailed
Talk

Import failed: $1

ഇറക്കുമതി പരാജയപ്പെട്ടു: $1

importhistoryconflict
Talk

Conflicting history revision exists (may have imported this page before)

⧼Importhistoryconflict⧽

importnotext
Talk

Empty or no text

⧼Importnotext⧽

importsuccess
Talk

Import succeeded!

ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു!

importtext
Talk

Please export the file from the source wiki using the Special:Export utility, save it to your disk and upload it here.

ദയവായി സ്രോതസ്സ് വിക്കിയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രമാണം കയറ്റുമതി ചെയ്യുക. അത് താങ്കളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ശേഖരിച്ച് ഇവിടെ അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

infobox
Talk

Click a button to get an example text

⧼Infobox⧽

infobox_alert
Talk

Please enter the text you want to be formatted.\n It will be shown in the infobox for copy and pasting.\nExample:\n$1\nwill become:\n$2

⧼Infobox_alert⧽

internalerror
Talk

Internal error

ആന്തരിക പിഴവ്

intl
Talk

Interlanguage links

⧼Intl⧽

ip_range_invalid
Talk

Invalid IP range.

അസാധുവായ ഐ.പി. റേഞ്ച്.

ipaddress
Talk

IP Address/username

⧼Ipaddress⧽

ipb_expiry_invalid
Talk

Expiry time invalid.

കാലാവധി സമയം അസാധുവാണ്‌.

ipbexpiry
Talk

Expiry

⧼Ipbexpiry⧽

ipblocklist
Talk

List of blocked IP addresses and usernames

തടയപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കൾ

ipbreason
Talk

Reason

കാരണം:

ipbsubmit
Talk

Block this user

ഈ ഉപയോക്താവിനെ തടയുക

ipusubmit
Talk

Unblock this address

ഈ വിലക്ക് ഒഴിവാക്കുക

ipusuccess
Talk

"$1" unblocked

⧼Ipusuccess⧽

isbn
Talk

ISBN

⧼Isbn⧽

isredirect
Talk

redirect page

തിരിച്ചുവിടൽ താൾ

italic_sample
Talk

Italic text

⧼Italic_sample⧽

italic_tip
Talk

Italic text

⧼Italic_tip⧽

iteminvalidname
Talk

Problem with item '$1', invalid name...

⧼Iteminvalidname⧽

largefile
Talk

It is recommended that images not exceed 100k in size.

⧼Largefile⧽

last
Talk

last

മുമ്പ്

lastmodified
Talk

This page was last modified $1.

⧼Lastmodified⧽

lastmodifiedby
Talk

This page was last modified $1 by $2.

⧼Lastmodifiedby⧽

lineno
Talk

Line $1:

വരി $1:

link_sample
Talk

Link title

⧼Link_sample⧽

link_tip
Talk

Internal link

⧼Link_tip⧽

linklistsub
Talk

(List of links)

⧼Linklistsub⧽

linkshere
Talk

The following pages link to here:

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താളുകളിൽ നിന്നും $2 എന്ന താളിലേക്ക് കണ്ണികളുണ്ട്:

linkstoimage
Talk

The following pages link to this image:

താഴെ കാണുന്ന $1 താളുകളിൽ ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു:

linktrail
Talk

/^([a-z]+)(.*)$/sD

⧼Linktrail⧽

listform
Talk

list

⧼Listform⧽

listusers
Talk

User list

ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

loadhist
Talk

Loading page history

⧼Loadhist⧽

loadingrev
Talk

loading revision for diff

⧼Loadingrev⧽

localtime
Talk

Local time display

പ്രാദേശിക സമയം:

lockbtn
Talk

Lock database

ഡാറ്റാബേസ് ബന്ധിക്കുക

lockconfirm
Talk

Yes, I really want to lock the database.

അതെ എനിക്കു തീർച്ചയായും ഡാറ്റബേസിനെ ബന്ധിക്കണം.

lockdb
Talk

Lock database

ഡാറ്റാബേസ് ബന്ധിക്കുക

lockdbsuccesssub
Talk

Database lock succeeded

ഡാറ്റാബേസ് ബന്ധിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല

lockdbsuccesstext
Talk

The database has been locked. <br />Remember to remove the lock after your maintenance is complete.

ഡാറ്റാബേസ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ശുദ്ധീകരണപ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഈ കണ്ണിയുപയോഗിച്ച് ഡാറ്റാബേസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുക.

lockdbtext
Talk

Locking the database will suspend the ability of all users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do, and that you will unlock the database when your maintenance is done.

ഡേറ്റാബേസ് പൂട്ടുന്നതു താളുകൾ തിരുത്തുവാനും, ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റുവാനും, ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക തിരുത്തുവാനും, ഡേറ്റാബേസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ സൗകര്യം റദ്ദാക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് താങ്കൾ ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും പരിപാലനം കഴിയുമ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്നും ദയവായി സ്ഥിരീകരിക്കുക.

locknoconfirm
Talk

You did not check the confirmation box.

താങ്കൾ സ്ഥിരീകരണ പെട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല.

login
Talk

Log in

പ്രവേശിക്കുക

loginend
Talk

&nbsp;

⧼Loginend⧽

loginerror
Talk

Login error

പ്രവേശനം സാധിച്ചില്ല

loginpagetitle
Talk

User login

⧼Loginpagetitle⧽

loginproblem
Talk

<b>There has been a problem with your login.</b><br />Try again!

⧼Loginproblem⧽

loginprompt
Talk

You must have cookies enabled to log in to Wiktionary.

loginreqtext
Talk

You must [[special:Userlogin|login]] to view other pages.

⧼Loginreqtext⧽

loginreqtitle
Talk

Login Required

ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്

loginsuccess
Talk

You are now logged in to Wiktionary as "$1".

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ "$1" എന്ന പേരിൽ താങ്കൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

loginsuccesstitle
Talk

Login successful

സ്വാഗതം! താങ്കൾ വിജയകരമായി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

logout
Talk

Log out

ലോഗൗട്ട്

logouttext
Talk

You are now logged out. You can continue to use Wiktionary anonymously, or you can log in again as the same or as a different user. Note that some pages may continue to be displayed as if you were still logged in, until you clear your browser cache

താങ്കൾ ഇപ്പോൾ വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽനിന്നും ലോഗൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു

താങ്കൾ വെബ് ബ്രൗസറിന്റെ ക്യാഷെ ശൂന്യമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചില താളുകളിൽ താങ്കൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

logouttitle
Talk

User logout

⧼Logouttitle⧽

lonelypages
Talk

Orphaned pages

അനാഥ താളുകൾ

longpages
Talk

Long pages

വലിയ താളുകളുടെ പട്ടിക

longpagewarning
Talk

WARNING: This page is $1 kilobytes long; some browsers may have problems editing pages approaching or longer than 32kb. Please consider breaking the page into smaller sections.

⧼Longpagewarning⧽

mailerror
Talk

Error sending mail: $1

മെയിൽ അയയ്ക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: $1

mailmypassword
Talk

Mail me a new password

രഹസ്യവാക്ക് പുനഃക്രമീകരിക്കുക

mailnologin
Talk

No send address

അയയ്ക്കാനുള്ള വിലാസം ലഭ്യമല്ല

mailnologintext
Talk

You must be <a href="{{localurl:Special:Userlogin">logged in</a> and have a valid e-mail address in your <a href="/wiki/Special:Preferences">preferences</a> to send e-mail to other users.

മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്കു ഇമെയിലയക്കുവാൻ താങ്കൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയും, സാധുവായ ഒരു ഇമെയിൽ വിലാസം താങ്കളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ താളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുകയും വേണം.

mainpage
Talk

Main Page

പ്രധാന താൾ

mainpagedocfooter
Talk

Please see [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_i18n documentation on customizing the interface] and the [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide User's Guide] for usage and configuration help.

⧼Mainpagedocfooter⧽

mainpagetext
Talk

Wiki software successfully installed.

⧼Mainpagetext⧽

maintenance
Talk

Maintenance page

⧼Maintenance⧽

maintenancebacklink
Talk

Back to Maintenance Page

⧼Maintenancebacklink⧽

maintnancepagetext
Talk

This page includes several handy tools for everyday maintenance. Some of these functions tend to stress the database, so please do not hit reload after every item you fixed ;-)

⧼Maintnancepagetext⧽

makesysop
Talk

Make a user into a sysop

⧼Makesysop⧽

makesysopfail
Talk

<b>User "$1" could not be made into a sysop. (Did you enter the name correctly?)</b>

⧼Makesysopfail⧽

makesysopname
Talk

Name of the user:

⧼Makesysopname⧽

makesysopok
Talk

<b>User "$1" is now a sysop</b>

⧼Makesysopok⧽

makesysopsubmit
Talk

Make this user into a sysop

⧼Makesysopsubmit⧽

makesysoptext
Talk

This form is used by bureaucrats to turn ordinary users into administrators. Type the name of the user in the box and press the button to make the user an administrator

⧼Makesysoptext⧽

makesysoptitle
Talk

Make a user into a sysop

⧼Makesysoptitle⧽

matchtotals
Talk

The query "$1" matched $2 page titles and the text of $3 pages.

⧼Matchtotals⧽

math
Talk

Rendering math

⧼Math⧽

math_bad_output
Talk

Can't write to or create math output directory

⧼Math_bad_output⧽

math_bad_tmpdir
Talk

Can't write to or create math temp directory

⧼Math_bad_tmpdir⧽

math_failure
Talk

Failed to parse

പാഴ്സ് ചെയ്യൽ പരാജയപ്പെട്ടു

math_image_error
Talk

PNG conversion failed; check for correct installation of latex, dvips, gs, and convert

⧼Math_image_error⧽

math_lexing_error
Talk

lexing error

⧼Math_lexing_error⧽

math_notexvc
Talk

Missing texvc executable; please see math/README to configure.

⧼Math_notexvc⧽

math_sample
Talk

Insert formula here

⧼Math_sample⧽

math_syntax_error
Talk

syntax error

തെറ്റായ പദവിന്യാസം

math_tip
Talk

Mathematical formula (LaTeX)

⧼Math_tip⧽

math_unknown_error
Talk

unknown error

അപരിചിതമായ പിഴവ്

math_unknown_function
Talk

unknown function

അജ്ഞാതമായ ഫങ്ഷൻ '$1'

media_sample
Talk

Example.mp3

⧼Media_sample⧽

media_tip
Talk

Media file link

⧼Media_tip⧽

minlength
Talk

Image names must be at least three letters.

⧼Minlength⧽

minoredit
Talk

This is a minor edit

ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്

minoreditletter
Talk

M

(ചെ.)

mispeelings
Talk

Pages with misspellings

⧼Mispeelings⧽

mispeelingspage
Talk

List of common misspellings

⧼Mispeelingspage⧽

mispeelingstext
Talk

The following pages contain a common misspelling, which are listed on $1. The correct spelling might be given (like this).

⧼Mispeelingstext⧽

missingarticle
Talk

The database did not find the text of a page that it should have found, named "$1".

<p>This is usually caused by following an outdated diff or history link to a page that has been deleted.

<p>If this is not the case, you may have found a bug in the software. Please report this to an administrator, making note of the URL.

⧼Missingarticle⧽

missingimage
Talk

<b>Missing image</b><br /><i>$1</i>

⧼Missingimage⧽

missinglanguagelinks
Talk

Missing Language Links

⧼Missinglanguagelinks⧽

missinglanguagelinksbutton
Talk

Find missing language links for

⧼Missinglanguagelinksbutton⧽

missinglanguagelinkstext
Talk

These pages do <i>not</i> link to their counterpart in $1. Redirects and subpages are <i>not</i> shown.

⧼Missinglanguagelinkstext⧽

moredotdotdot
Talk

More...

കൂടുതൽ...

move
Talk

Move

തലക്കെട്ട് മാറ്റുക

movearticle
Talk

Move page

⧼Movearticle⧽

movedto
Talk

moved to

⧼Movedto⧽

movenologin
Talk

Not logged in

⧼Movenologin⧽

movenologintext
Talk

You must be a registered user and <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to move a page.

തലക്കെട്ടു മാറ്റാനുള്ള അനുമതി കൈവരിക്കാൻ താങ്കൾ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഉപയോക്താവായിരിക്കുകയും ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്‌.

movepage
Talk

Move page

⧼Movepage⧽

movepagebtn
Talk

Move page

താൾ മാറ്റുക

movepagetalktext
Talk

The associated talk page, if any, will be automatically moved along with it '''unless:'''

 • You are moving the page across namespaces,
 • A non-empty talk page already exists under the new name, or
 • You uncheck the box below.

In those cases, you will have to move or merge the page manually if desired.

ഇവിടെ ശരിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതേ പേരിൽ തന്നെ ശൂന്യമല്ലാത്ത ഒരു സം‌വാദത്താൾ നിലവിലില്ലാത്ത പക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട സം‌വാദത്താൾ പുതിയ തലക്കെട്ടിലേക്ക് സ്വയം മാറപ്പെടുന്നതാണ്.

അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സം‌വാദത്താളുകൾ താങ്കൾ സ്വയം ലയിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

movepagetext
Talk

Using the form below will rename a page, moving all of its history to the new name. The old title will become a redirect page to the new title. Links to the old page title will not be changed; be sure to [[Special:Maintenance|check]] for double or broken redirects. You are responsible for making sure that links continue to point where they are supposed to go.

Note that the page will '''not''' be moved if there is already a page at the new title, unless it is empty or a redirect and has no past edit history. This means that you can rename a page back to where it was just renamed from if you make a mistake, and you cannot overwrite an existing page.

<b>WARNING!</b> This can be a drastic and unexpected change for a popular page; please be sure you understand the consequences of this before proceeding.

താഴെയുള്ള ഫോം ഒരു താളിനെ പുനർനാമകരണം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, താളിന്റെ നാൾവഴിയും അക്കൂടെ പുതിയ പേരിലേയ്ക്ക് മാറുന്നതാണ്. പഴയ തലക്കെട്ട്, പുതിയ തലക്കെട്ടുള്ള താളിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവിടൽ താളായി മാറും. പഴയ തലക്കെട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവിടലുകൾ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് താങ്കൾക്ക് ശരിയാക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നാണ് താങ്കളാഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരട്ട തിരിച്ചുവിടലുകളോ, ഫലപ്രദമല്ലാത്ത തിരിച്ചുവിടലുകളോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോയെന്ന് ദയവായി പരിശോധിക്കുക. ലിങ്കുകൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് താങ്കളുടെ ചുമതലയാണ്.

താങ്കൾ പുതിയതായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു താൾ നേരത്തേ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ പുനർനാമകരണം സാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു തിരിച്ചുവിടൽ താളോ, ശൂന്യമായ താളോ അതിനു മറ്റു പഴയരൂപങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യണം. അതായത് താങ്കൾ ഒരു താൾ തെറ്റായി പുനർനാമകരണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനേ തിരിച്ചാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. നിലവിലുള്ള ഒരു താളിന്റെ മുകളിൽ അതേ തലക്കെട്ടിൽ മറ്റൊരു താളുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

മുന്നറിയിപ്പ്!: ഈ പ്രവൃത്തി ഒരു നല്ലതാളിൽ അപ്രതീക്ഷിതവും, ഉഗ്രവുമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനു മുമ്പ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്നതെന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക.

movetalk
Talk

Move "talk" page as well, if applicable.

ബന്ധപ്പെട്ട സം‌വാദത്താളും കൂടെ നീക്കുക

movethispage
Talk

Move this page

ഈ താൾ മാറ്റുക

mycontris
Talk

My contributions

സംഭാവനകൾ

mypage
Talk

My page

താൾ

mytalk
Talk

My talk

സംവാദത്താൾ

navigation
Talk

Navigation

ഉള്ളടക്കം

nbytes
Talk

$1 bytes

$1 ബൈറ്റുകൾ

nchanges
Talk

$1 changes

$1 മാറ്റങ്ങൾ

newarticle
Talk

(New)

(പുതിയത്)

newarticletext
Talk

You've followed a link to a page that doesn't exist yet. To create the page, start typing in the box below (see the [[Wiktionary:Help|help page]] for more info). If you are here by mistake, just click your browser's '''back''' button.

ഇതുവരെ നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു താൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് താങ്കൾ. അതിനായി താഴെ ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്യുക (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് [$1 സഹായം താൾ] കാണുക). താങ്കളിവിടെ അബദ്ധത്തിൽ വന്നതാണെങ്കിൽ ബ്രൗസറിന്റെ ബാക്ക് ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ തിരിച്ചുപോകാം.

newmessages
Talk

You have $1.

⧼Newmessages⧽

newmessageslink
Talk

new messages

⧼Newmessageslink⧽

newpage
Talk

New page

പുതിയ താൾ

newpageletter
Talk

N

(പു.)

newpages
Talk

New pages

പുതിയ താളുകൾ

newpassword
Talk

New password

പുതിയ രഹസ്യവാക്ക്:

newtitle
Talk

To new title

പുതിയ തലക്കെട്ട്:

newusersonly
Talk

(new users only)

⧼Newusersonly⧽

next
Talk

next

അടുത്തത്

nextn
Talk

next $1

അടുത്ത $1

nlinks
Talk

$1 links

$1 കണ്ണികൾ

noaffirmation
Talk

You must affirm that your upload does not violate any copyrights.

⧼Noaffirmation⧽

noarticletext
Talk

(There is currently no text in this page)

ഈ താളിൽ ഇതുവരെ ഉള്ളടക്കം ആയിട്ടില്ല. താങ്കൾക്ക് മറ്റുതാളുകളിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയോ, system messages ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയോ, ഈ താൾ തിരുത്തുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

noblockreason
Talk

You must supply a reason for the block.

⧼Noblockreason⧽

noconnect
Talk

Sorry! The wiki is experiencing some technical difficulties, and cannot contact the database server.

⧼Noconnect⧽

nocontribs
Talk

No changes were found matching these criteria.

ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല.

nocookieslogin
Talk

Wiktionary uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them and try again.

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുവാൻ കുക്കികൾ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കണം. പക്ഷെ താങ്കൾ കുക്കികൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ല. കുക്കികൾ സജ്ജമാക്കിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ.

nocookiesnew
Talk

The user account was created, but you are not logged in. Wiktionary uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them, then log in with your new username and password.

ഉപയോക്തൃഅംഗത്വം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ താങ്കൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കുക്കികൾ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കണം. താങ്കളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിലവിൽ കുക്കികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് സജ്ജമാക്കിയ ശേഷം താങ്കളുടെ ഉപയോക്തൃനാമവും രഹസ്യവാക്കും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യൂ.

nocreativecommons
Talk

Creative Commons RDF metadata disabled for this server.

⧼Nocreativecommons⧽

nodb
Talk

Could not select database $1

⧼Nodb⧽

nodublincore
Talk

Dublin Core RDF metadata disabled for this server.

⧼Nodublincore⧽

noemail
Talk

There is no e-mail address recorded for user "$1".

"$1" എന്ന ഉപയോക്താവ് ഇമെയിൽ വിലാസം ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

noemailtext
Talk

This user has not specified a valid e-mail address, or has chosen not to receive e-mail from other users.

ഈ ഉപയോക്താവ് സാധുവായ ഇമെയിൽ വിലാസം നൽകിയിട്ടില്ല.

noemailtitle
Talk

No e-mail address

ഇമെയിൽ വിലാസം ഇല്ല

nogomatch
Talk

No page with this exact title exists, trying full text search.

⧼Nogomatch⧽

nohistory
Talk

There is no edit history for this page.

ഈ താളിന് നാൾവഴി ഇല്ല.

nolinkshere
Talk

No pages link to here.

$2 എന്ന താളിലേക്ക് കണ്ണികളൊന്നും നിലവിലില്ല.

nolinkstoimage
Talk

There are no pages that link to this image.

ഈ പ്രമാണം വിക്കിയിലെ താളുകളിലൊന്നിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

noname
Talk

You have not specified a valid user name.

താങ്കൾ സാധുവായ ഉപയോക്തൃനാമം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

nonefound
Talk

<strong>Note</strong>: unsuccessful searches are often caused by searching for common words like "have" and "from", which are not indexed, or by specifying more than one search term (only pages containing all of the search terms will appear in the result).

⧼Nonefound⧽

nospecialpagetext
Talk

You have requested a special page that is not recognized by the wiki.

നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതാൾ ആണ് താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

നിലവിലുള്ള പ്രത്യേകതാളുകളുടെ പട്ടിക കാണാൻ പ്രത്യേക താളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

nosuchaction
Talk

No such action

ഈ പ്രവൃത്തി അസാധുവാണ്‌

nosuchactiontext
Talk

The action specified by the URL is not recognized by the wiki

യു.ആർ.എൽ. വഴി നിർവചിച്ച പ്രവർത്തനം വിക്കി തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. താങ്കൾ യു.ആർ.എൽ. തെറ്റായി നൽകിയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റായ ലിങ്കുവഴി വന്നിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ, ഇത് വിക്കിനിഘണ്ടു ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ ബഗ്ഗും ആകാം.

nosuchspecialpage
Talk

No such special page

അത്തരമൊരു പ്രത്യേകതാൾ നിലവിലില്ല

nosuchuser
Talk

There is no user by the name "$1". Check your spelling, or use the form below to create a new user account.

ഇതുവരെ "$1" എന്ന പേരിൽ ആരും അംഗത്വമെടുത്തിട്ടില്ല. ദയവായി അക്ഷരപ്പിശകുകൾ പരിശോധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അംഗത്വമെടുക്കുക.

notacceptable
Talk

The wiki server can't provide data in a format your client can read.

⧼Notacceptable⧽

notanarticle
Talk

Not a content page

ലേഖന താൾ അല്ല

notargettext
Talk

You have not specified a target page or user to perform this function on.

ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ലക്ഷ്യതാളിനേയോ ഉപയോക്താവിനേയോ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

notargettitle
Talk

No target

ലക്ഷ്യം നിർവചിച്ചിട്ടില്ല

note
Talk

<strong>Note:</strong>

പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:

notextmatches
Talk

No page text matches

താളുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ താങ്കൾ തിരഞ്ഞ വാക്കുമായി യോജിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല

notitlematches
Talk

No page title matches

⧼Notitlematches⧽

notloggedin
Talk

Not logged in

പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല

nowatchlist
Talk

You have no items on your watchlist.

താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇനങ്ങളൊന്നുമില്ല.

nowiki_sample
Talk

Insert non-formatted text here

⧼Nowiki_sample⧽

nowiki_tip
Talk

Ignore wiki formatting

⧼Nowiki_tip⧽

nstab-category
Talk

Category

വർഗ്ഗം

nstab-help
Talk

Help

സഹായ താൾ

nstab-image
Talk

Image

പ്രമാണം

nstab-main
Talk

Article

നിർവചനം

nstab-media
Talk

Media

മീഡിയാ താൾ

nstab-mediawiki
Talk

Message

സന്ദേശം

nstab-special
Talk

Special

പ്രത്യേക താൾ

nstab-template
Talk

Template

ഫലകം

nstab-user
Talk

User page

ഉപയോക്തൃതാൾ

nstab-wp
Talk

About

⧼Nstab-wp⧽

nviews
Talk

$1 views

⧼Nviews⧽

ok
Talk

OK

ശരി

oldpassword
Talk

Old password

പഴയ രഹസ്യവാക്ക്:

orig
Talk

orig

⧼Orig⧽

orphans
Talk

Orphaned pages

⧼Orphans⧽

othercontribs
Talk

Based on work by $1.

$1 നടത്തിയ സൃഷ്ടിയെ അധികരിച്ച്.

otherlanguages
Talk

Other languages

ഇതരഭാഷകളിൽ

pagemovedsub
Talk

Move succeeded

തലക്കെട്ടു മാറ്റം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു

pagemovedtext
Talk

Page "[[$1]]" moved to "[[$2]]".

⧼Pagemovedtext⧽

pagetitle
Talk

$1 - Wiktionary

$1 - വിക്കിനിഘണ്ടു

passwordremindertext
Talk

Someone (probably you, from IP address $1) requested that we send you a new Wiktionary login password. The password for user "$2" is now "$3". You should log in and change your password now.

ആരോ ഒരാൾ ($1 എന്ന ഐ.പി. വിലാസത്തിൽനിന്ന് ഒരാൾ) വിക്കിനിഘണ്ടു ($4) സംരംഭത്തിൽ പുതിയ രഹസ്യവാക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. "$2" എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ താത്കാലിക രഹസ്യവാക്കായി "$3" സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ, താങ്കൾ പ്രവേശിച്ചശേഷം പുതിയ രഹസ്യവാക്ക് സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതാണ്. താങ്കളുടെ താത്കാലിക രഹസ്യവാക്കിന്റെ കാലാവധി $5 ദിവങ്ങളാകുന്നു.

ഈ അഭ്യർത്ഥന മറ്റാരെങ്കിലും നടത്തിയതാണെങ്കിൽ, അതല്ല പഴയ രഹസ്യവാക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുകയും അത് മാറ്റുവാൻ താങ്കൾക്ക് താത്പര്യവുമില്ലെങ്കിൽ, ഈ സന്ദേശം അവഗണിച്ച് താങ്കളുടെ പഴയ രഹസ്യവാക്ക് തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌.

passwordremindertitle
Talk

Password reminder from Wiktionary

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള താത്കാലിക രഹസ്യവാക്ക്

passwordsent
Talk

A new password has been sent to the e-mail address registered for "$1". Please log in again after you receive it.

‘$1” എന്ന അംഗത്വത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ രഹസ്യവാക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ലഭിച്ചശേഷം ദയവായി ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

perfcached
Talk

The following data is cached and may not be completely up to date:

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരം ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പുതിയതായിരിക്കണമെന്നില്ല. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി $1 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

perfdisabled
Talk

Sorry! This feature has been temporarily disabled because it slows the database down to the point that no one can use the wiki.

⧼Perfdisabled⧽

perfdisabledsub
Talk

Here's a saved copy from $1:

⧼Perfdisabledsub⧽

personaltools
Talk

Personal tools

വ്യക്തിഗത ഉപകരണങ്ങൾ

popularpages
Talk

Popular pages

⧼Popularpages⧽

portal
Talk

Community portal

സാമൂഹികകവാടം

portal-url
Talk

Wiktionary:Community Portal

Project:സാമൂഹികകവാടം

postcomment
Talk

Post a comment

⧼Postcomment⧽

poweredby
Talk

Wiktionary is powered by [http://www.mediawiki.org/ MediaWiki], an open source wiki engine.

⧼Poweredby⧽

powersearch
Talk

Search

⧼Powersearch⧽

powersearchtext
Talk

Search in namespaces :<br /> $1<br /> $2 List redirects &nbsp; Search for $3 $9

⧼Powersearchtext⧽

preferences
Talk

Preferences

ക്രമീകരണങ്ങൾ

prefs-help-userdata
Talk

 • <strong>Real name</strong> (optional): if you choose to provide it this will be used for giving you attribution for your work.<br/>
 • <strong>Email</strong> (optional): Enables people to contact you through the website without you having to reveal your

email address to them, and it can be used to send you a new password if you forget it.

⧼Prefs-help-userdata⧽

prefs-misc
Talk

Misc settings

പലവക

prefs-personal
Talk

User data

എന്നെപ്പറ്റി

prefs-rc
Talk

Recent changes and stub display

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

prefslogintext
Talk

You are logged in as "$1". Your internal ID number is $2.

See [[Wiktionary:User preferences help]] for help deciphering the options.

⧼Prefslogintext⧽

prefsnologin
Talk

Not logged in

⧼Prefsnologin⧽

prefsnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to set user preferences.

⧼Prefsnologintext⧽

prefsreset
Talk

Preferences have been reset from storage.

⧼Prefsreset⧽

preview
Talk

Preview

എങ്ങനെയുണ്ടെന്നു കാണുക

previewconflict
Talk

This preview reflects the text in the upper text editing area as it will appear if you choose to save.

ഈ പ്രിവ്യൂവിൽ മുകളിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിലുള്ള എഴുത്ത് മാത്രമാണ് കാട്ടുന്നത്, സേവ്‌ ചെയ്യാൻ താങ്കൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് സേവ് ആകുന്നതാണ്.

previewnote
Talk

Remember that this is only a preview, and has not yet been saved!

ഇതൊരു പ്രിവ്യൂ മാത്രമാണെന്ന് ഓർക്കുക. താങ്കൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇതുവരെ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല!

prevn
Talk

previous $1

മുമ്പത്തെ $1

printableversion
Talk

Printable version

അച്ചടിരൂപം

printsubtitle
Talk

(From http://ml.wiktionary.org)

⧼Printsubtitle⧽

protect
Talk

Protect

സം‌രക്ഷിക്കുക

protectcomment
Talk

Reason for protecting

കാരണം:

protectedarticle
Talk

protected [[$1]]

"$1" സം‌രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

protectedpage
Talk

Protected page

സംരക്ഷിത താൾ

protectedpagewarning
Talk

WARNING: This page has been locked so that only users with sysop privileges can edit it. Be sure you are following the <a href='/w/wiki.phtml/Wiktionary:Protected_page_guidelines'>protected page guidelines</a>.

മുന്നറിയിപ്പ്: ഈ താൾ കാര്യനിർവാഹക പദവിയുള്ളവർക്കു മാത്രം തിരുത്താൻ സാധിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ സം‌രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവലംബമായി രേഖകളിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

protectedtext
Talk

This page has been locked to prevent editing; there are a number of reasons why this may be so, please see [[Wiktionary:Protected page]].

You can view and copy the source of this page:

⧼Protectedtext⧽

protectlogpage
Talk

Protection_log

സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനരേഖ

protectlogtext
Talk

Below is a list of page locks/unlocks. See [[Wiktionary:Protected page]] for more information.

താഴെ താളുകൾ സംരക്ഷിച്ചതിന്റേയും സംരക്ഷണം നീക്കിയതിന്റേയും പട്ടിക നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള സംരക്ഷിത താളുകളുടെ പട്ടിക കാണുക.

protectpage
Talk

Protect page

⧼Protectpage⧽

protectreason
Talk

(give a reason)

⧼Protectreason⧽

protectsub
Talk

(Protecting "$1")

⧼Protectsub⧽

protectthispage
Talk

Protect this page

ഈ താൾ സം‌രക്ഷിക്കുക

proxyblocker
Talk

Proxy blocker

പ്രോക്സി തടയൽ

proxyblockreason
Talk

Your IP address has been blocked because it is an open proxy. Please contact your Internet service provider or tech support and inform them of this serious security problem.

ഓപ്പൺ പ്രോക്സി ആയതിനാൽ താങ്കളുടെ ഐ.പി. വിലാസത്തെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതു എന്തെങ്കിലും പിഴവ് മൂലം സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാവിനെ സമീപിച്ചു ഈ സുരക്ഷാ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് ബോധിപ്പിക്കുക.

proxyblocksuccess
Talk

Done.

⧼Proxyblocksuccess⧽

qbbrowse
Talk

Browse

ബ്രൗസ്

qbedit
Talk

Edit

തിരുത്തുക

qbfind
Talk

Find

കണ്ടെത്തുക

qbmyoptions
Talk

My pages

എന്റെ താളുകൾ

qbpageinfo
Talk

Context

⧼Qbpageinfo⧽

qbpageoptions
Talk

This page

ഈ താൾ

qbsettings
Talk

Quickbar settings

⧼Qbsettings⧽

qbspecialpages
Talk

Special pages

⧼Qbspecialpages⧽

querybtn
Talk

Submit query

⧼Querybtn⧽

querysuccessful
Talk

Query successful

⧼Querysuccessful⧽

randompage
Talk

Random page

ഏതെങ്കിലും താൾ

range_block_disabled
Talk

The sysop ability to create range blocks is disabled.

സിസോപ്പിനു റേഞ്ച് ബ്ലോക്കു ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ദുർബലപ്പെടുത്തുക.

rchide
Talk

in $4 form; $1 minor edits; $2 secondary namespaces; $3 multiple edits.

⧼Rchide⧽

rclinks
Talk

Show last $1 changes in last $2 days<br />$3

കഴിഞ്ഞ $2 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ $1 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക

rclistfrom
Talk

Show new changes starting from $1

$3 $2 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക

rcliu
Talk

$1 edits from logged in users

⧼Rcliu⧽

rcloaderr
Talk

Loading recent changes

⧼Rcloaderr⧽

rclsub
Talk

(to pages linked from "$1")

⧼Rclsub⧽

rcnote
Talk

Below are the last <strong>$1</strong> changes in last <strong>$2</strong> days.

⧼Rcnote⧽

rcnotefrom
Talk

Below are the changes since <b>$2</b> (up to <b>$1</b> shown).

$3, $4 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആണ് താഴെയുള്ളത് ($1 എണ്ണം വരെ കൊടുക്കുന്നതാണ്).

readonly
Talk

Database locked

ഡാറ്റാബേസ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു

readonlytext
Talk

The database is currently locked to new entries and other modifications, probably for routine database maintenance, after which it will be back to normal. The administrator who locked it offered this explanation: <p>$1

പുതിയ തിരുത്തുകളും മറ്റ് മാറ്റങ്ങളും അനുവദനീയമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഡാറ്റാബേസ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്‌. ക്രമപ്രകാരമുള്ള വൃത്തിയാക്കലിനു വേണ്ടി ബന്ധിച്ച ഡാറ്റാബേസ് താമസിയാതെ തന്നെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കും.

ഡാറ്റാബേസ് ബന്ധിച്ച സിസ്റ്റം കാര്യനിർവാഹകൻ അതിനു സൂചിപ്പിച്ച കാരണം: $1

readonlywarning
Talk

WARNING: The database has been locked for maintenance, so you will not be able to save your edits right now. You may wish to cut-n-paste the text into a text file and save it for later.

മുന്നറിയിപ്പ്: ഡേറ്റാബേസ് പരിപാലനത്തിനു വേണ്ടി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് താങ്കളിപ്പോൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. താങ്കൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിലേക്ക് പകർത്തി (കോപ്പി & പേസ്റ്റ്) പിന്നീടുപയോഗിക്കുന്നതിനായി കരുതിവക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

ഡേറ്റാബേസ് ബന്ധിച്ച സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നൽകിയ വിശദീകരണം: $1

recentchanges
Talk

Recent changes

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

recentchangescount
Talk

Number of titles in recent changes

സമീപകാലമാറ്റങ്ങളിലും താളുകളുടെ നാൾപ്പതിപ്പുകളിലും രേഖകളിലും സ്വതേ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം:

recentchangeslinked
Talk

Related changes

അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

recentchangestext
Talk

Track the most recent changes to the wiki on this page.

-

redirectedfrom
Talk

(Redirected from $1)

($1 എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

remembermypassword
Talk

Remember my password across sessions.

⧼Remembermypassword⧽

removechecked
Talk

Remove checked items from watchlist

⧼Removechecked⧽

removedwatch
Talk

Removed from watchlist

⧼Removedwatch⧽

removedwatchtext
Talk

The page "$1" has been removed from your watchlist.

താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും "$1" എന്ന താളും അതിന്റെ സംവാദത്താളും നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

removingchecked
Talk

Removing requested items from watchlist...

⧼Removingchecked⧽

resetprefs
Talk

Reset preferences

⧼Resetprefs⧽

restorelink
Talk

$1 deleted edits

നീക്കംചെയ്ത $1 തിരുത്തുകൾ

resultsperpage
Talk

Hits to show per page

⧼Resultsperpage⧽

retrievedfrom
Talk

Retrieved from "$1"

"$1" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

returnto
Talk

Return to $1.

$1 എന്ന താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.

retypenew
Talk

Retype new password

പുതിയ രഹസ്യവാക്ക് ഉറപ്പിക്കുക:

reupload
Talk

Re-upload

⧼Reupload⧽

reuploaddesc
Talk

Return to the upload form.

വീണ്ടും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാനായി തിരിച്ചു പോവുക.

reverted
Talk

Reverted to earlier revision

പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

revertimg
Talk

rev

⧼Revertimg⧽

revertpage
Talk

Reverted edit of $2, changed back to last version by $1

$2 (സംവാദം) നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിലവിലുള്ള പതിപ്പ് $1 സൃഷ്ടിച്ചതാണ്

revhistory
Talk

Revision history

⧼Revhistory⧽

revisionasof
Talk

Revision as of $1

$1-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

revnotfound
Talk

Revision not found

⧼Revnotfound⧽

revnotfoundtext
Talk

The old revision of the page you asked for could not be found. Please check the URL you used to access this page.

⧼Revnotfoundtext⧽

rfcurl
Talk

http://www.faqs.org/rfcs/rfc$1.html

https://tools.ietf.org/html/rfc$1

rights
Talk

Rights:

⧼Rights⧽

rollback
Talk

Roll back edits

തിരുത്തുകൾ റോൾബാക്ക് ചെയ്യുക

rollback_short
Talk

Rollback

⧼Rollback_short⧽

rollbackfailed
Talk

Rollback failed

റോൾബാക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു

rollbacklink
Talk

rollback

റോൾബാക്ക്

rows
Talk

Rows

⧼Rows⧽

savearticle
Talk

Save page

താൾ സേവ് ചെയ്യുക

savedprefs
Talk

Your preferences have been saved.

താങ്കളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

savefile
Talk

Save file

പ്രമാണം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുക

saveprefs
Talk

Save preferences

സേവ് ചെയ്യുക

search
Talk

Search

തിരയൂ

searchdisabled
Talk

<p>Sorry! Full text search has been disabled temporarily, for performance reasons. In the meantime, you can use the Google search below, which may be out of date.</p>

വിക്കിനിഘണ്ടു സം‌രംഭത്തിൽ തിരച്ചിൽ ദുർബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിച്ച് തത്കാലം തിരച്ചിൽ നടത്താവുന്നതാണ്‌. പക്ഷെ ഗൂഗിളിൽ വിക്കിനിഘണ്ടു സം‌രംഭത്തിന്റെ സൂചിക കാലഹരണപ്പെട്ടതായിരിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

searchhelppage
Talk

Wiktionary:Searching

⧼Searchhelppage⧽

searchingwikipedia
Talk

Searching Wiktionary

⧼Searchingwikipedia⧽

searchquery
Talk

For query "$1"

⧼Searchquery⧽

searchresults
Talk

Search results

തിരച്ചിലിന്റെ ഫലം

searchresultshead
Talk

Search result settings

തിരയൂ

searchresulttext
Talk

For more information about searching Wiktionary, see $1.

⧼Searchresulttext⧽

sectionedit
Talk

(section)

⧼Sectionedit⧽

selectnewerversionfordiff
Talk

Select a newer version for comparison

⧼Selectnewerversionfordiff⧽

selectolderversionfordiff
Talk

Select an older version for comparison

⧼Selectolderversionfordiff⧽

selectonly
Talk

Only read-only queries are allowed.

⧼Selectonly⧽

selflinks
Talk

Pages with Self Links

⧼Selflinks⧽

selflinkstext
Talk

The following pages contain a link to themselves, which they should not.

⧼Selflinkstext⧽

seriousxhtmlerrors
Talk

There were serious xhtml markup errors detected by tidy.

⧼Seriousxhtmlerrors⧽

servertime
Talk

Server time is now

സെർവർ സമയം:

set_rights_fail
Talk

<b>User rights for "$1" could not be set. (Did you enter the name correctly?)</b>

⧼Set_rights_fail⧽

set_user_rights
Talk

Set user rights

⧼Set_user_rights⧽

setbureaucratflag
Talk

Set bureaucrat flag

⧼Setbureaucratflag⧽

shortpages
Talk

Short pages

വിവരം ഏറ്റവും കുറവുള്ള താളുകൾ

show
Talk

show

പ്രദർശിപ്പിക്കുക

showhideminor
Talk

$1 minor edits | $2 bots | $3 logged in users

⧼Showhideminor⧽

showingresults
Talk

Showing below <b>$1</b> results starting with #<b>$2</b>.

$2 മുതലുള്ള $1 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

showingresultsnum
Talk

Showing below <b>$3</b> results starting with #<b>$2</b>.

⧼Showingresultsnum⧽

showlast
Talk

Show last $1 images sorted $2.

⧼Showlast⧽

showpreview
Talk

Show preview

എങ്ങനെയുണ്ടെന്നു കാണുക

showtoc
Talk

show

പ്രദർശിപ്പിക്കുക

sig_tip
Talk

Your signature with timestamp

⧼Sig_tip⧽

sitestats
Talk

Site statistics

⧼Sitestats⧽

sitestatstext
Talk

There are '''$1''' total pages in the database. This includes "talk" pages, pages about Wiktionary, minimal "stub" pages, redirects, and others that probably don't qualify as content pages. Excluding those, there are '''$2''' pages that are probably legitimate content pages.

There have been a total of '''$3''' page views, and '''$4''' page edits since the wiki was setup. That comes to '''$5''' average edits per page, and '''$6''' views per edit.

⧼Sitestatstext⧽

sitesubtitle
Talk

The Free Encyclopedia

sitesupport
Talk

Donations

സംഭാവന ചെയ്യുക

sitetitle
Talk

Wiktionary

വിക്കിനിഘണ്ടു

siteuser
Talk

Wiktionary user $1

വിക്കിനിഘണ്ടു ഉപയോക്താവ് $1

siteusers
Talk

Wiktionary user(s) $1

വിക്കിനിഘണ്ടു ഉപയോക്താക്കൾ $1

skin
Talk

Skin

⧼Skin⧽

spamprotectiontext
Talk

The page you wanted to save was blocked by the spam filter. This is probably caused by a link to an external site.

You might want to check the following regular expression for patterns that are currently blocked:

താങ്കൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റ്റെക്സ്റ്റ് പാഴ്-വിവരങ്ങളുടെ അരിപ്പയാൽ തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ കരിമ്പട്ടികയിലുള്ള വെബ്‌‌സൈറ്റിലേയ്ക്ക് കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതു കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്.

spamprotectiontitle
Talk

Spam protection filter

പാഴെഴുത്ത് സം‌രക്ഷണ അരിപ്പ

specialpage
Talk

Special Page

പ്രത്യേക താൾ

specialpages
Talk

Special pages

പ്രത്യേക താളുകൾ

spheading
Talk

Special pages for all users

⧼Spheading⧽

sqlislogged
Talk

Please note that all queries are logged.

⧼Sqlislogged⧽

sqlquery
Talk

Enter query

⧼Sqlquery⧽

statistics
Talk

Statistics

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

storedversion
Talk

Stored version

മുമ്പേയുള്ള നാൾപ്പതിപ്പ്

stubthreshold
Talk

Threshold for stub display

⧼Stubthreshold⧽

subcategories
Talk

Subcategories

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

subject
Talk

Subject/headline

വിഷയം:

subjectpage
Talk

View subject

⧼Subjectpage⧽

successfulupload
Talk

Successful upload

⧼Successfulupload⧽

summary
Talk

Summary

ചുരുക്കം:

sysopspheading
Talk

For sysop use only

⧼Sysopspheading⧽

sysoptext
Talk

The action you have requested can only be performed by users with "sysop" status. See $1.

⧼Sysoptext⧽

sysoptitle
Talk

Sysop access required

⧼Sysoptitle⧽

tableform
Talk

table

⧼Tableform⧽

talk
Talk

Discussion

സംവാദം

talkexists
Talk

The page itself was moved successfully, but the talk page could not be moved because one already exists at the new title. Please merge them manually.

⧼Talkexists⧽

talkpage
Talk

Discuss this page

ഈ താളിനെക്കുറിച്ച്‌ ചർച്ച ചെയ്യുക

talkpagemoved
Talk

The corresponding talk page was also moved.

⧼Talkpagemoved⧽

talkpagenotmoved
Talk

The corresponding talk page was <strong>not</strong> moved.

⧼Talkpagenotmoved⧽

talkpagetext
Talk

<!-- MediaWiki:talkpagetext -->

textboxsize
Talk

Textbox dimensions

⧼Textboxsize⧽

textmatches
Talk

Page text matches

താങ്കൾ തിരഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉള്ള താളുകൾ

thisisdeleted
Talk

View or restore $1?

$1 കാണുകയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

thumbnail-more
Talk

Enlarge

വലുതാക്കി കാണിക്കുക

timezonelegend
Talk

Time zone

സമയ മേഖല:

timezoneoffset
Talk

Offset

⧼Timezoneoffset⧽

timezonetext
Talk

Enter number of hours your local time differs from server time (UTC).

⧼Timezonetext⧽

titlematches
Talk

Article title matches

താളിന്റെ തലക്കെട്ടുമായി യോജിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ

toc
Talk

Table of contents

ഉള്ളടക്കം

toolbox
Talk

Toolbox

ഉപകരണങ്ങൾ

tooltip-addsection
Talk

Add a comment to this page. [alt-+]

⧼Tooltip-addsection⧽

tooltip-anontalk
Talk

Discussion about edits from this ip address [alt-n]

⧼Tooltip-anontalk⧽

tooltip-anonuserpage
Talk

The user page for the ip you're editing as [alt-.]

⧼Tooltip-anonuserpage⧽

tooltip-article
Talk

View the content page [alt-a]

⧼Tooltip-article⧽

tooltip-atom
Talk

Atom feed for this page

⧼Tooltip-atom⧽

tooltip-compareselectedversions
Talk

See the differences between the two selected versions of this page. [alt-v]

ഈ താളിന്റെ താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത രണ്ട് പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക.

tooltip-contributions
Talk

View the list of contributions of this user

⧼Tooltip-contributions⧽

tooltip-currentevents
Talk

Find background information on current events

⧼Tooltip-currentevents⧽

tooltip-delete
Talk

Delete this page [alt-d]

⧼Tooltip-delete⧽

tooltip-edit
Talk

You can edit this page. Please use the preview button before saving. [alt-e]

⧼Tooltip-edit⧽

tooltip-emailuser
Talk

Send a mail to this user

⧼Tooltip-emailuser⧽

tooltip-help
Talk

The place to find out.

⧼Tooltip-help⧽

tooltip-history
Talk

Past versions of this page, [alt-h]

⧼Tooltip-history⧽

tooltip-login
Talk

You are encouraged to log in, it is not mandatory however. [alt-o]

⧼Tooltip-login⧽

tooltip-logout
Talk

Log out [alt-o]

⧼Tooltip-logout⧽

tooltip-mainpage
Talk

Visit the Main Page [alt-z]

⧼Tooltip-mainpage⧽

tooltip-minoredit
Talk

Mark this as a minor edit [alt-i]

ഇത് ഒരു ചെറുതിരുത്തലായി അടയാളപ്പെടുത്തുക

tooltip-move
Talk

Move this page [alt-m]

⧼Tooltip-move⧽

tooltip-mycontris
Talk

List of my contributions [alt-y]

⧼Tooltip-mycontris⧽

tooltip-mytalk
Talk

My talk page [alt-n]

⧼Tooltip-mytalk⧽

tooltip-nomove
Talk

You don't have the permissions to move this page

⧼Tooltip-nomove⧽

tooltip-portal
Talk

About the project, what you can do, where to find things

⧼Tooltip-portal⧽

tooltip-preferences
Talk

My preferences

⧼Tooltip-preferences⧽

tooltip-preview
Talk

Preview your changes, please use this before saving! [alt-p]

താങ്കൾ വരുത്തിയ മാറ്റത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നു കാണുന്നതിനു താൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക!

tooltip-protect
Talk

Protect this page [alt-=]

⧼Tooltip-protect⧽

tooltip-randompage
Talk

Load a random page [alt-x]

⧼Tooltip-randompage⧽

tooltip-recentchanges
Talk

The list of recent changes in the wiki. [alt-r]

⧼Tooltip-recentchanges⧽

tooltip-recentchangeslinked
Talk

Recent changes in pages linking to this page [alt-c]

⧼Tooltip-recentchangeslinked⧽

tooltip-rss
Talk

RSS feed for this page

⧼Tooltip-rss⧽

tooltip-save
Talk

Save your changes [alt-s]

മാറ്റങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു

tooltip-search
Talk

Search this wiki [alt-f]

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ തിരയുക

tooltip-sitesupport
Talk

Support Wiktionary

⧼Tooltip-sitesupport⧽

tooltip-specialpage
Talk

This is a special page, you can't edit the page itself.

⧼Tooltip-specialpage⧽

tooltip-specialpages
Talk

List of all special pages [alt-q]

⧼Tooltip-specialpages⧽

tooltip-talk
Talk

Discussion about the content page [alt-t]

⧼Tooltip-talk⧽

tooltip-undelete
Talk

Restore the $1 edits done to this page before it was deleted [alt-d]

⧼Tooltip-undelete⧽

tooltip-unwatch
Talk

Remove this page from your watchlist [alt-w]

⧼Tooltip-unwatch⧽

tooltip-upload
Talk

Upload images or media files [alt-u]

അപ്‌ലോഡ് തുടങ്ങുക

tooltip-userpage
Talk

My user page [alt-.]

⧼Tooltip-userpage⧽

tooltip-viewsource
Talk

This page is protected. You can view its source. [alt-e]

⧼Tooltip-viewsource⧽

tooltip-watch
Talk

Add this page to your watchlist [alt-w]

ഈ താൾ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകളുടെ പട്ടികയിലേക്കു മാറ്റുക.

tooltip-watchlist
Talk

The list of pages you're monitoring for changes. [alt-l]

⧼Tooltip-watchlist⧽

tooltip-whatlinkshere
Talk

List of all wiki pages that link here [alt-b]

⧼Tooltip-whatlinkshere⧽

uclinks
Talk

View the last $1 changes; view the last $2 days.

⧼Uclinks⧽

ucnote
Talk

Below are this user's last <b>$1</b> changes in the last <b>$2</b> days.

⧼Ucnote⧽

uctop
Talk

(top)

നിലവിലുള്ളത്

unblockip
Talk

Unblock user

ഉപയോക്താവിനുള്ള തടയൽ നീക്കുക

unblockiptext
Talk

Use the form below to restore write access to a previously blocked IP address or username.

മുൻപ് തടയപ്പെട്ട ഐ.പി.യുടേയും ഉപയോക്താവിന്റേയും തിരുത്തൽ അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ താഴെയുള്ള ഫോം ഉപയോഗിക്കുക.

unblocklink
Talk

unblock

സ്വതന്ത്രമാക്കുക

unblocklogentry
Talk

unblocked "$1"

$1 എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ തടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു

undelete
Talk

Restore deleted page

നീക്കംചെയ്ത താളുകൾ കാണുക

undelete_short
Talk

Undelete $1 edits

$1 തിരുത്തുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക

undeletearticle
Talk

Restore deleted page

⧼Undeletearticle⧽

undeletebtn
Talk

Restore!

പുനഃസ്ഥാപിക്കുക

undeletedarticle
Talk

restored "$1"

restored "$1"

undeletedtext
Talk

[[$1]] has been successfully restored. See [[Wiktionary:Deletion_log]] for a record of recent deletions and restorations.

⧼Undeletedtext⧽

undeletehistory
Talk

If you restore the page, all revisions will be restored to the history. If a new page with the same name has been created since the deletion, the restored revisions will appear in the prior history, and the current revision of the live page will not be automatically replaced.

താങ്കൾ താൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ, എല്ലാ നാൾപ്പതിപ്പുകളും നാൾവഴിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും. മായ്ക്കലിനു ശേഷം പുതിയൊരു താൾ അതേ പേരിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ നാൾവഴിയിൽ പഴയവയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്.

undeletepage
Talk

View and restore deleted pages

നീക്കം ചെയ്ത താളുകൾ കാണുകയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക

undeletepagetext
Talk

The following pages have been deleted but are still in the archive and can be restored. The archive may be periodically cleaned out.

താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന $1 താളുകൾ മായ്ക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും പത്തായത്തിലുള്ളതിനാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്‌. പത്തായം സമയാസമയങ്ങളിൽ വൃത്തിയാക്കാനിടയുണ്ട്.

undeleterevision
Talk

Deleted revision as of $1

⧼Undeleterevision⧽

undeleterevisions
Talk

$1 revisions archived

$1 നാൾപതിപ്പുകൾ മായ്ച്ചു

unexpected
Talk

Unexpected value: "$1"="$2".

പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മൂല്യം: "$1"="$2".

unlockbtn
Talk

Unlock database

ഡാറ്റാബേസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുക

unlockconfirm
Talk

Yes, I really want to unlock the database.

അതെ എനിക്കു തീർച്ചയായും ഡാറ്റാബേസിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കണം.

unlockdb
Talk

Unlock database

ഡാറ്റാബേസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുക

unlockdbsuccesssub
Talk

Database lock removed

ഡാറ്റാബേസ് സ്വതന്ത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു

unlockdbsuccesstext
Talk

The database has been unlocked.

ഡാറ്റാബേസ് സ്വതന്ത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

unlockdbtext
Talk

Unlocking the database will restore the ability of all users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do.

ഡേറ്റാബേസിന്റെ പൂട്ടഴിക്കുന്നത് താളുകൾ തിരുത്തുവാനും, ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റുവാനും, ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക തിരുത്തുവാനും, ഡേറ്റാബേസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ സൗകര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് താങ്കൾ ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ദയവായി സ്ഥിരീകരിക്കുക.

unprotect
Talk

Unprotect

സംരക്ഷണത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തുക

unprotectcomment
Talk

Reason for unprotecting

⧼Unprotectcomment⧽

unprotectedarticle
Talk

unprotected [[$1]]

"$1" എന്ന താളിന്റെ സംരക്ഷണം നീക്കി

unprotectsub
Talk

(Unprotecting "$1")

⧼Unprotectsub⧽

unprotectthispage
Talk

Unprotect this page

ഈ താളിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തുക

unusedimages
Talk

Unused images

ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ

unusedimagestext
Talk

<p>Please note that other web sites may link to an image with a direct URL, and so may still be listed here despite being in active use.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു താളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മറ്റു വെബ്‌‌ സൈറ്റുകൾ നേരിട്ടുള്ള യൂ.ആർ.എൽ. വഴി പ്രമാണത്തെ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ദയവായി ഓർക്കുക, അതുകൊണ്ട് സജീവമായ ഉപയോഗത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെയാവാം ഇവിടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

unwatch
Talk

Unwatch

ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നു മാറ്റുക

unwatchthispage
Talk

Stop watching

ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക

updated
Talk

(Updated)

(പുതുക്കിയിരിക്കുന്നു)

upload
Talk

Upload file

അപ്‌ലോഡ്‌

uploadbtn
Talk

Upload file

പ്രമാണം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക

uploaddisabled
Talk

Sorry, uploading is disabled.

അപ്‌ലോഡുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

uploadedfiles
Talk

Uploaded files

⧼Uploadedfiles⧽

uploadedimage
Talk

uploaded "$1"

uploaded "$1"

uploaderror
Talk

Upload error

അപ്‌ലോഡ് പിഴവ്

uploadfile
Talk

Upload images, sounds, documents etc.

⧼Uploadfile⧽

uploadlink
Talk

Upload images

⧼Uploadlink⧽

uploadlog
Talk

upload log

⧼Uploadlog⧽

uploadlogpage
Talk

Upload_log

അപ്‌ലോഡ് രേഖ

uploadlogpagetext
Talk

Below is a list of the most recent file uploads. All times shown are server time (UTC). <ul> </ul>

സമീപകാലത്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ കാണാം.

uploadnologin
Talk

Not logged in

ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല

uploadnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to upload files.

പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ്, താങ്കൾ $1.

uploadtext
Talk

<strong>STOP!</strong> Before you upload here, make sure to read and follow the <a href="/wiki/Special:Image_use_policy">image use policy</a>. <p>If a file with the name you are specifying already exists on the wiki, it'll be replaced without warning. So unless you mean to update a file, it's a good idea to first check if such a file exists. <p>To view or search previously uploaded images, go to the <a href="/wiki/Special:Imagelist">list of uploaded images</a>. Uploads and deletions are logged on the <a href="/wiki/Wiktionary:Upload_log">upload log</a>. </p><p>Use the form below to upload new image files for use in illustrating your pages. On most browsers, you will see a "Browse..." button, which will bring up your operating system's standard file open dialog. Choosing a file will fill the name of that file into the text field next to the button. You must also check the box affirming that you are not vioലത്തീന്‍g any copyrights by uploading the file. Press the "Upload" button to finish the upload. This may take some time if you have a slow internet connection. <p>The preferred formats are JPEG for photographic images, PNG for drawings and other iconic images, and OGG for sounds. Please name your files descriptively to avoid confusion. To include the image in a page, use a link in the form <b>[[Image:file.jpg]]</b> or <b>[[Image:file.png|alt text]]</b> or <b>[[Media:file.ogg]]</b> for sounds. <p>Please note that as with wiki pages, others may edit or delete your uploads if they think it serves the project, and you may be blocked from uploading if you abuse the system.

uploadwarning
Talk

Upload warning

അപ്‌ലോഡ് മുന്നറിയിപ്പ്

user_rights_set
Talk

<b>User rights for "$1" updated</b>

⧼User_rights_set⧽

usercssjs
Talk

'''Note:''' After saving, you have to tell your bowser to get the new version: '''Mozilla:''' click ''reload''(or ''ctrl-r''), '''IE / Opera:''' ''ctrl-f5'', '''Safari:''' ''cmd-r'', '''Konqueror''' ''ctrl-r''.

⧼Usercssjs⧽

usercssjsyoucanpreview
Talk

<strong>Tip:</strong> Use the 'Show preview' button to test your new css/js before saving.

⧼Usercssjsyoucanpreview⧽

usercsspreview
Talk

'''Remember that you are only previewing your user css, it has not yet been saved!'''

താങ്കൾ താങ്കളുടെ സ്വന്തം സി.എസ്.എസ്. പ്രിവ്യൂ ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക. ഇതു സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല!

userexists
Talk

The user name you entered is already in use. Please choose a different name.

നൽകിയ ഉപയോക്തൃനാമം മുമ്പേ നിലവിലുണ്ട്. ദയവായി മറ്റൊരു ഉപയോക്തൃനാമം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

userjspreview
Talk

'''Remember that you are only testing/previewing your user javascript, it has not yet been saved!'''

താങ്കൾ താങ്കളുടെ സ്വന്തം ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രിവ്യൂ ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക. ഇതു സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല!

userlogin
Talk

Log in

⧼Userlogin⧽

userlogout
Talk

Log out

ലോഗൗട്ട്

usermailererror
Talk

Mail object returned error:

⧼Usermailererror⧽

userpage
Talk

View user page

ഉപയോക്താവിന്റെ താൾ കാണുക

userstats
Talk

User statistics

⧼Userstats⧽

userstatstext
Talk

There are '''$1''' registered users. '''$2''' of these are administrators (see $3).

⧼Userstatstext⧽

version
Talk

Version

പതിപ്പ്

viewcount
Talk

This page has been accessed $1 times.

ഈ താൾ $1 തവണ സന്ദർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

viewprevnext
Talk

View ($1) ($2) ($3).

$1 | $2 എണ്ണം കാണുക ($3)

viewsource
Talk

View source

മൂലരൂപം കാണുക

viewtalkpage
Talk

View discussion

സം‌വാദം കാണുക

wantedpages
Talk

Wanted pages

അവശ്യ താളുകൾ

watch
Talk

Watch

മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

watchdetails
Talk

($1 pages watched not counting talk pages; $2 total pages edited since cutoff; $3... <a href='$4'>show and edit complete list</a>.)

⧼Watchdetails⧽

watcheditlist
Talk

Here's an alphabetical list of your watched pages. Check the boxes of pages you want to remove from your watchlist and click the 'remove checked' button at the bottom of the screen.

⧼Watcheditlist⧽

watchlist
Talk

My watchlist

ശ്രദ്ധിക്കുന്നവ

watchlistcontains
Talk

Your watchlist contains $1 pages.

⧼Watchlistcontains⧽

watchlistsub
Talk

(for user "$1")

⧼Watchlistsub⧽

watchmethod-list
Talk

checking watched pages for recent edits

⧼Watchmethod-list⧽

watchmethod-recent
Talk

checking recent edits for watched pages

⧼Watchmethod-recent⧽

watchnochange
Talk

None of your watched items were edited in the time period displayed.

⧼Watchnochange⧽

watchnologin
Talk

Not logged in

ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല

watchnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to modify your watchlist.

⧼Watchnologintext⧽

watchthis
Talk

Watch this page

ഈ താളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

watchthispage
Talk

Watch this page

ഈ താൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

welcomecreation
Talk

<h2>Welcome, $1!</h2><p>Your account has been created. Don't forget to change your Wiktionary preferences.

മലയാളം വിക്കിനിഘണ്ടുവിലേക്കു സ്വാഗതം Welcome, $1![തിരുത്തുക]

താങ്കളുടെ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ വിക്കിനിഘണ്ടു ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാൻ മറക്കരുതേ..

പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക[തിരുത്തുക]

വിക്കിനിഘണ്ടുവിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം.. !

 • മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ ഈ താൾ സന്ദർശിക്കുക.
 • വിക്കിനിഘണ്ടുവിൽ താളുകൾ എഡിറ്റു ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ എന്നറിയുവാൻ ഈ താൾ സന്ദർശിക്കുക.
 • വിക്കിനിഘണ്ടുവിൽ നിർവചനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളടക്കം താളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സഹായം താളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
 • താങ്കൾക്ക് എഴുത്തുപരിശീലനത്തിന്‌ വിക്കിനിഘണ്ടുവിലെ എഴുത്തുകളരി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്‌.


 • നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിനൊപ്പം ഇ-മെയിൽ വിലാസം നൽകുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. പാസ്‌വേഡ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതു വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇമെയിൽ വിലാസം ഉപകരിക്കും.

whatlinkshere
Talk

What links here

ഈ താളിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

whitelistacctext
Talk

To be allowed to create accounts in this Wiki you have to [[Special:Userlogin|log]] in and have the appropriate permissions.

⧼Whitelistacctext⧽

whitelistacctitle
Talk

You are not allowed to create an account

⧼Whitelistacctitle⧽

whitelistedittext
Talk

You have to [[Special:Userlogin|login]] to edit pages.

താളുകൾ തിരുത്താൻ താങ്കൾ $1 ചെയ്യേണ്ടതാണ്

whitelistedittitle
Talk

Login required to edit

⧼Whitelistedittitle⧽

whitelistreadtext
Talk

You have to [[Special:Userlogin|login]] to read pages.

⧼Whitelistreadtext⧽

whitelistreadtitle
Talk

Login required to read

⧼Whitelistreadtitle⧽

wikipediapage
Talk

View project page

⧼Wikipediapage⧽

wikititlesuffix
Talk

Wiktionary

⧼Wikititlesuffix⧽

wlnote
Talk

Below are the last $1 changes in the last <b>$2</b> hours.

$3, $4-നു കഴിഞ്ഞ $2 മണിക്കൂറിൽ നടന്ന $1 പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

wlsaved
Talk

This is a saved version of your watchlist.

⧼Wlsaved⧽

wlshowlast
Talk

Show last $1 hours $2 days $3

⧼Wlshowlast⧽

wrong_wfQuery_params
Talk

Incorrect parameters to wfQuery()<br /> Function: $1<br /> Query: $2

⧼Wrong_wfQuery_params⧽

wrongpassword
Talk

The password you entered is incorrect. Please try again.

താങ്കൾ നൽകിയ ഉപയോക്തൃനാമമോ രഹസ്യവാക്കോ തെറ്റാണ്, ദയവായി വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക.

yourdiff
Talk

Differences

വ്യത്യാസങ്ങൾ

youremail
Talk

Your email*

ഇമെയിൽ:

yourname
Talk

Your user name

ഉപയോക്തൃനാമം:

yournick
Talk

Your nickname (for signatures)

ഒപ്പ്:

yourpassword
Talk

Your password

രഹസ്യവാക്ക്:

yourpasswordagain
Talk

Retype password

രഹസ്യവാക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടി:

yourrealname
Talk

Your real name*

യഥാർത്ഥ പേര്‌:

yourtext
Talk

Your text

താങ്കൾ എഴുതി ചേർത്തത്

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഫലകം:All_system_messages&oldid=11628" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്