ഉപയോക്തൃ പുനർനാമകരണ രേഖ

Jump to navigation Jump to search

ഈ പ്രവർത്തനരേഖ ഉപയോക്തൃനാമം പുനർനാമകരണം നടത്തിയതിന്റേതാണ്‌.

പ്രവർത്തനരേഖകൾ
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500) (ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:രേഖ/renameuser" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്