പൂമകൾ

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മറ്റു രൂപങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പദോത്പത്തി[തിരുത്തുക]

പൂ+മകൾ

നാമം[തിരുത്തുക]

പൂമകൾ

രൂപഭേദങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വിഭക്തി സംസ്കൃതനാമം പ്രത്യയം ഏകവചനം ബഹുവചനം
നിർദ്ദേശിക പ്രഥമാ - പൂമകൾൻ പൂമകൾന്മാർ
സംബോധിക* - ആ, ഏ, ഓ പൂമകൾാ പൂമകൾന്മാരേ
പ്രതിഗ്രാഹിക ദ്വിതീയ പൂമകൾനെ പൂമകൾന്മാരെ
സംയോജിക തൃതീയ ഓട് പൂമകൾനോട് പൂമകൾൻ‌മാരൊട് / പൂമകൾൻ‌മാരോട്
ഉദ്ദേശിക ചതുർത്ഥീ ന്, ക്ക് പൂമകൾനു / പൂമകൾന് പൂമകൾന്മാർക്ക്
പ്രയോജിക പഞ്ചമീ ആൽ പൂമകൾനാൽ പൂമകൾൻ‌മാരാൽ
സംബന്ധിക ഷഷ്ഠി ന്റെ, ഉടെ പൂമകൾന്റെ പൂമകൾൻ‌മാരുടെ
ആധാരിക സപ്തമീ ഇൽ, കൽ പൂമകൾനില് പൂമകൾൻ‌മാരിൽ
  1. (താമര)പ്പൂവിൽ നിന്നും ഉണ്ടായവൾ, ലക്ഷ്മി

ഉദ്ധരണികൾ[തിരുത്തുക]

പൂമകൾ വാഴുന്ന കോവിലിൽ [1]

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=പൂമകൾ&oldid=471614" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്