കാണി

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

കാണി

 1. കാണുന്നവൻ, കാഴ്ചക്കാരൻ;
 2. കാണിക്ക, കാഴ്ച;
 3. ദാനം;
 4. തോക്കിൻ കുഴലിന്റെ അറ്റത്തു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ അടയാളം ( ആണിയും ലക്ഷ്യവും ഒരേ രേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഉന്നം ശരിയാകുന്നത്;
 5. ഒരടയാളം;
 6. കണ്ണ്

വ്യാകരണം[തിരുത്തുക]

 1. കാണുക എന്ന ക്രിയയുടെ വിധായകരൂപത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു അനുപ്രയോഗം. വന്നുകാണി, പൊയ്ക്കാണി ഇത്യാദി. ''കാരം ലോപിച്ച് വന്നാണി, പോയാണി , കുടിച്ചാണി എന്നിങ്ങനെയും രൂപം

നാമം[തിരുത്തുക]

കാണി

പദോൽപ്പത്തി: (പ്രാകൃതം)കാകിനി
 1. ഒന്നിന്റെ എൺപതിലൊരുഭാഗം, ;
 2. അൽപം (ദ്രവ്യം, സ്ഥലം);
 3. നിലം, ഭൂമി;
 4. നിലത്തിന്റെ ഒരളവ്;
 5. ഒരു ഭാരയളവ്;
 6. ഒരു പഴയ നാണയം;
 7. പരമ്പരാവകാശം, കൈവശാവകാശം

നാമം[തിരുത്തുക]

കാണി

 1. കാണിക്കാരൻ;
 2. കാണിക്കാരുടെ ഗ്രാമം;
 3. വയനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ അടിയാന്മാരുടെ മൂപ്പൻ, പ്രധാനി

അവ്യയം[തിരുത്തുക]

 1. ഇല്ല എന്ന അർഥത്തിൽ പ്രയോഗം (പണിയർ, വയനാട്ടിലെ പുലയർ എന്നിവരുടെ ഭാഷയിൽ)

നാമം[തിരുത്തുക]

കാണി

 1. ഒരുജാതി ചെടി, പൊന്നങ്കാണി

നാമം[തിരുത്തുക]

കാണി

 1. മുളയുടെ മുട്ട്, മുളയുടെ ചുവട്ടിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ചിനപ്പ്

നാമം[തിരുത്തുക]

കാണി

 1. തെയ്യക്കോലത്തിന്റെ ഉടുത്തുകെട്ടിനുള്ള ഉപകരണം

നാമം[തിരുത്തുക]

കാണി

 1. ഒരിനം തയ്യൽ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കാണി&oldid=545878" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്