ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:213.42.2.11

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വിക്ഷണറിയിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിനു വളരെ നന്ദി. താങ്കളുടെ പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നു, എന്നാൽ അവ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ദയവായി എഴുത്തുകളരി ഉപയോഗിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു. കാരണം, നിർ‌വചനംതാളുകളിലെ പരീക്ഷണത്തിരുത്തുകൾ പെട്ടെന്നു നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്‌ പതിവ്. വിക്ഷണറിയിലേയ്ക്ക് കൂടുതൽ സം‌ഭാവന നൽകുന്നതിനേക്കുറിച്ചറിയാൻ ദയവായി സ്വാഗതം താൾ കാണുക. നന്ദി ! --Jacob.jose(talk) 10:42, 1 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)


ഇതുവരെ അംഗത്വം എടുക്കാതിരിക്കുകയോ, നിലവിലുള്ള അംഗത്വം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അജ്ഞാത ഉപയോക്താവിന്റെ സം‌വാദം താളാണിത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അക്കരൂപത്തിലുള്ള ഐ.പി. വിലാസം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു ഐ.പി. വിലാസം പല ഉപയോക്താക്കൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടാവാം. താങ്കൾ ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ച ഒരു അജ്ഞാത ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ ഇതര ഉപയോക്താക്കളുമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ദയവായി ഒരു അംഗത്വമെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുക.