അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മൂലരൂപം: അംഗീകരം

പരിഭാഷ[തിരുത്തുക]

English: (ഇംഗ്ലീഷ്‌) recognized, accepted


ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട&oldid=108450" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്